Raportointi 2007–2012

Luontodirektiivin luontotyyppiraportit 2007–2012

Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat komissiolle kuuden vuoden välein luontodirektiivin toimeenpanosta. Vuonna 2013 EU-komissiolle raportoitiin jaksosta 2007–2012. Raportoitavia luontotyyppejä oli 69. Lisäyksenä aiempaan raportointiin, vuonna 2013 lähetettiin erikseen myös tieto luontotyypin pinta-alasta Natura 2000 -alueilla. EU-komissiolle lähetetyt tiedot on koottu luontotyyppikohtaisesti pdf-tiedostoiksi.

Vuonna 2013 EU:lle raportoidut luontotyyppikartat, keskeiset taustatiedot ja luontotyyppien suojelutason arviointitulokset löytyvät SYKEn paikkatietoportaalin karttasovelluksesta.

Yhteenvetotaulukko luontotyyppien suojelutason arviointien tuloksista

Luontodirektiivin (92/43/ETY) artiklan 17 mukainen raportointi 2013; luontotyypit

Jäsenmaiden ja EU:n yhteenvetoja sekä kaikkien maiden raportointeja

Luontodirektiivin 2013 raportointi – jäsenmaiden raportit ja EU:n yhteenvedot

Luontodirektiivin 2013 raportointi – jäsenmaiden yhteenvedot

 

 

 

 

 

Julkaistu 5.2.2014 klo 15.06, päivitetty 5.6.2020 klo 14.26