Raportointi 2001–2006

Luontodirektiivin luontotyyppiraportit 2001–2006

Luontodirektiivin artikla 17 velvoittaa jäsenmaita raportoimaan direktiivin toimeenpanosta kuuden vuoden välein. Vuonna 2007 raportoitiin jaksosta 2001–2006. Raporttiin sisältyi ensimmäistä kertaa direktiivin liitteessä I mainittujen luontotyyppien suojelutason arviointi. EU-komissiolle lähetetyt tiedot on koottu luontotyyppikohtaisesti pdf-tiedostoiksi.

Raportoinnissa käytettyjen termien selitykset

Viittausohje yksittäiseen luontotyyppiraporttiin

"Luontotyypin nimi". SYKE 2013. www.ymparisto.fi/Luontotyyppiraportit 2001–2006.
Esim.: Jokisuistot. SYKE 2013. www.ymparisto.fi/Luontotyyppiraportit 2001–2006.

Itämeri ja rannikko

Sisävedet

Nummet, niityt ja pensastot

Tunturit

Suot

Kallioiset luontotyypit

Metsät

Yhteenvetotiedosto

Tiedot, jotka Suomi raportoi Euroopan unionin komissiolle kaudelta 2001–2006. Kaikki yllä olevat raportit samassa tiedostossa.

 

Julkaistu 5.2.2014 klo 15.05, päivitetty 7.7.2015 klo 15.20