Suuret maisemapuut

   
 
 
maisemapuu
Suojellut männyt ovat  läpimitaltaan vähintään 60 senttimetriä rinnan korkeudelta mitattuna. © Anne Raunio

Suojellut maisemapuut ovat avointa maisemaa hallitsevia suuria yksittäisiä puita tai enintään viiden puun ryhmiä. Suojellut männyt ja tammet ovat läpimitaltaan vähintään 60 senttimetriä rinnan korkeudelta mitattuna, muut suojellut puut vähintään 40 senttimetriä. Tällaiset puut ovat iäkkäitä ja järeärunkoisia.

Mitä ei saa tehdä

Suojeltua puuta tai puuryhmää ei saa hävittää. Sen ympäriltä ei saa muokata maata vähintään latvuksen laajuiselta alueelta.

Hoitosopimus ja ympäristötuki

Maanomistaja ja ELY-keskus voivat tehdä hoitosopimuksen suojeltujen suuren puiden hoidon ja käytön turvaamisesta. Lisäksi hoitoon voi saada maatalouden ympäristötukea.

Julkaistu 2.8.2013 klo 11.31, päivitetty 7.7.2015 klo 12.57