Hyppää sisältöön

Luonnon monimuotoisuudelle oma paneeli

Tiedote 29.6.2015 klo 9.26

Luonnon monimuotoisuutta ja luonnon tuottamia hyötyjä eli ekosysteemipalveluja käsittelevä Suomen paneeli on aloittanut toimintansa. Tieteen ja poliittisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta edistävän paneelin puheenjohtaja on professori Jari Niemelä Helsingin yliopistosta.

Paneelin ensimmäinen toimikausi kestää vuoden 2018 loppuun. Paneelissa on yhteensä 20 jäsentä yliopistoista, tutkimuslaitoksista, Suomen Akatemiasta ja aiheen kannalta keskeisistä ministeriöistä.

Paneelilla on vahva kytkentä kansainväliseen IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) -paneeliin, jonka jäsenenä on jo 124 maata. Sekä kansainvälisen että Suomen IPBES-paneelin tavoitteena on vahvistaa tieteen ja poliittisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalvelujen, ihmisen hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen turvaamiseksi.

Ensimmäinen IPBES-arviointi pölyttäjistä ja ruoan tuotannosta

Kansainvälinen paneeli laatii tieteelliseen ja muuhun todennettuun tietoon perustuvia alueellisia, maailmanlaajuisia ja temaattisia arviointeja, joihin sisältyy myös erillinen poliittisille päätöksentekijöille suunnattu tiivistelmä.

”Ensi vuoden alussa valmistuu IPBES:n ensimmäinen maailmanlaajuinen arviointi, joka koskee ihmisen hyvinvoinnin kannalta äärimmäisen tärkeää asiaa, kasvien pölyttäjiä ja ruuan tuotantoa. Mittava arviointiluonnos on parhaillaan kommentoitavana”, professori Niemelä kertoo.

”Yksi kansallisen paneelin tärkeistä tehtävistä on viestiä näiden laajojen arviointiraporttien tuloksista ymmärrettävästi eri tahoille ja Suomen oloihin soveltaen”, Niemelä sanoo.

Suomen kansallinen paneeli nostaa keskusteluun IPBES:in kannalta ajankohtaisia kysymyksiä ja kartoittaa kansallisia tietotarpeita. Se myös edistää tutkijoiden sekä muiden asiantuntijoiden osallistumista IPBES-työhön kansallisesti ja kansainvälisesti.

Lisätietoja:

Paneelin puheenjohtaja, professori Jari Niemelä, Helsingin yliopisto, p. 040 740 8539, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 094, etunimi.o.sukunimi@ymparisto.fi