Käsittele puutarhajäte oikein − älä levitä vieraslajeja vahingossa

Jättiputki © Maarit Jokinen.

Puutarhajätettä ei saa viedä luontoon, vaikka se onkin biologisesti hajoavaa. Jätteen seassa kulkeutuvat puutarhakasvien siemenet, juurakot, juurenkappaleet ja varret jatkavat elämäänsä ja pystyvät leviämään uusille kasvupaikoille. Monet haitallisista vierasperäisistä kasvilajeista ovat karanneet puutarhasta juuri kottikärryillä. 

Puutarhakarkurit valtaavat elintilaa omalta lajistoltamme ja muuttavat elinympäristöjemme ominaispiirteitä. Vieraslajit voivat syrjäyttää harvinaistuneita tai uhanalaisia lajejamme. Ihmisen mukana ympäri maailmaa leviävät lajit eivät suinkaan lisää luonnon monimuotoisuutta, vaan päinvastoin yhdenmukaistavat eri eliöyhteisöjä.

Puutarhajäte myös rehevöittää karumpia elinympäristöjä, mikä muuttaa niiden lajistoa; esimerkiksi omaleimainen ja vähäravinteisiin elinoloihin erikoistunut harjulajistomme kärsii rehevöitymisestä.

Puutarhajätteen hävittämistä koskevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä

Jätelaki (1072/1993 19 §) kieltää jättämästä ympäristöön roskaa, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa.

Luonnonsuojelulaki (LSL 43§) kieltää vierasperäisten lajien levittämisen luontoon, jos on olemassa vaara, että niistä voi syntyä pysyvä kanta.

Kuntien ympäristönsuojelumääräykset säätelevät mm. puutarhajätteen polttamista. Poltto on pääsääntöisesti kielletty taajama-alueella

Esimerkkejä puutarhakasvien leviämistavoista:

Laji Leviämistapa
Jättiputket Siemenet (myös varsien ja maan mukana), juurakot
Jättipalsami Siemenet (myös varsien ja maan mukana)
Komealupiini Siemenet (myös varsien ja maan mukana)
Tattaret Juurakot, varret
Ruttojuuret Juurakot
Piiskut Juurakot, mahdollisesti myös siemenet

Kompostointi

Puutarhajäte on suositeltavaa hävittää kompostoimalla, hakettamalla tai käsittelemällä se muuten syntypaikassaan eli puutarhassa. Tämä säästää paitsi luontoa, myös puutarhurin kukkaroa pienentämällä jätteen kuljetuskustannuksia sekä jätemaksuja.

Hyvin toimivassa talousjätekompostorissa kompostin lämpötila voi nousta riittävän korkealle (+65 °C), jotta useimmat puutarhakasvit ja niiden siemenet kuolevat. Puutarhajätekomposti lämpenee kuitenkin harvoin riittävän kuumaksi, jotta rikka- tai puutarhakasvit siemenineen tuhoutuisivat varmuudella.

Juurakoista tai versoista leviävät kasvit voi tappaa kuivattamalla ne auringossa ennen kompostiin laittoa. Siemenistä lisääntyvät kasvit voi pyrkiä kompostoimaan ennen siementen kypsymistä. Monilla kasveilla siemenet kuitenkin jatkavat kypsymistään katkaistussakin varressa.  

Kypsät siemenet

Hankalimpien lajien, kuten jättiputken, siemenet suositellaan hävitettäväksi polttamalla. Siemenet voidaan myös haudata niin syvälle, että ne eivät jaksa itää pinnalle asti − tällöin ne voivat kuitenkin säilyä itämiskykyisinä vuosia. Puutarhajätteen kuljetus Jos puutarhajätettä joudutaan kuljettamaan, se tulee pakata siten, että esim. kypsät siemenet eivät pääse varisemaan ympäristöön. Jäte täytyy käsitellä oikein myös määränpäässään. Jos näitä ei voi varmistaa, kasviaines on parasta hävittää paikoillaan.

Maa-aineksen käsittely

Pintamaa sisältää usein vierasperäisten kasvilajien juuria tai siemeniä, jotka leviävät maa-aineksen mukana uusille kasvupaikoille. Moni rakentaja ja puutarhanperustaja on saanut maakuorman mukana ei-toivottuja kasvi- ja eläinlajeja pihamaalleen. Täyttömaata ostaessa kannattaa selvittää maan alkuperä. Maa-aines, jossa on hankalasti hävitettävän kasvilajin juuria tai siemeniä tulee peittää riittävän paksulla maakerroksella. 

Julkaistu 7.6.2013 klo 14.36, päivitetty 17.9.2013 klo 8.50