Vieraslajit Suomessa

Vieraslajiportaali vie tiedon äärelle

Keväällä 2014 avattuun kansalliseen vieraslajiportaaliin on koottu vieraslajitietoa yhteen osoitteeseen – keskitetysti kaikkien saataville. Vieraslajiportaalin tärkeimpiä toimintoja on havaintoilmoitin, jonka kautta voi ilmoittaa omista vieraslajihavainnoistaan. Lisäksi portaaliin on koottu ohjeita ja oppaita vieraslajien hävittämiseksi.

Vieraslajit ovat eliölajeja, jotka ovat levinneet luontaisilta levinneisyysalueiltaan uusille alueille ihmisen mukana. Leviäminen voi olla tietoista (esim. puutarhakasvit kaupan mukana, uusien riistalajien tuonti) tai tahatonta (salamatkustajat tavarankuljetuksissa ja laivojen painolastivesissä). Ihmisen mukana kulkeutuminen auttaa lajia ylittämään sen leviämiselle luontaiset esteet, kuten valtameren, vuoriston tai kokonaisen mantereen.

Jättipalsamin kukka
Jättipalsamin kukintoja. Kuva Riku Lumiaro.

Suurin osa uusille alueille levinneistä vieraslajeista häviää itsestään. Osa asettuu elämään etenkin erilaisiin ihmisen muokkaamiin kulttuuriympäristöihin, kuten joutomaille ja ratavarsille. Pieni osa, arviolta 10 %, vieraslajeista pystyy leviämään ja lisääntymään myös luonnonympäristöissä: vesistöissä, kosteikoissa, lehdoissa ja niityillä. Haitallisiksi vieraslajeiksi kutsutaan lajeja, jotka kilpailevat alkuperäisen lajiston kanssa aiheuttaen jopa paikallisia alkuperäislajien häviämisiä tai aiheuttavat muutoin selkeitä haittoja mm. ekosysteemeille. Ekologisten haittojen lisäksi haitallisista vieraslajeista voi aiheutua terveydellisiä, esteettisiä ja taloudellisia haittoja. Ne voivat haitata myös luonnon virkistyskäyttöä.

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) vieraslajijaosto katsoo vieraslajiongelman olevan globaalisti yhtä merkittävä elinympäristöjen häviämisen ja pirstoutumisen ohella.

Vierasperäisiä lajeja ei saa levittää Suomen luontoon

Luonnonsuojelulaki (LSL 43 §) kieltää vierasperäisten lajien levittämisen luontoon, jos on olemassa vaara, että niistä voi syntyä pysyvä kanta.

Vieraslajien esiintymien hävittämisessä tarvitaan kaikkien aktiivisuutta. Haitallisten vieraslajien esiintymät ja niiden hävittäminen ovat viime kädessä maanomistajan vastuulla, mutta paikallisesti järjestettävillä talkoilla ja naapuruston yhteistyöllä päästään usein laajojen esiintymien osalta parhaaseen tulokseen.

Suomen vieraslajistrategia

Keväällä 2012 maa- ja metsätalousministeriö julkaisi Suomen kansallisen vieraslajistrategian. Sen kantavana ajatuksena on ehkäistä haitallisten vieraslajien aiheuttamia haittoja ja riskejä Suomen luonnolle, luonnonvarojen kestävälle hyödyntämiselle, elinkeinoille sekä yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvoinnille.

Ilmoita vieraslajihavainnoistasi

Havainnot luontoon karanneista vieraslajeista voit ilmoittaa vieraslajiportaaliin.Samasta osoitteesta löydät lajikohtaista tietoa ja ohjeita vieraslajien hävittämiseen.

Kirjallisuutta

 

Julkaistu 14.5.2013 klo 13.28, päivitetty 13.2.2017 klo 16.12