Yhteenvetotietoa uhanalaisuusarvioinnista 2019

IUCN-luokittelu ja Suomen lajien jakautuminen IUCN-luokkiin

Vuonna 2019 arvioitujen lajien jakautuminen IUCN-luokkiin

 

PK2019_Lajien jakautuminen uhanalaisuusluokkiin
 

Arvioinnin kattavuus

Maamme noin 48 000 lajista tässä uhanalaisuusarvioinnissa luokiteltiin 36 604 lajia. Varsinainen uhanalaisuusarviointi, jossa lajit luokiteltiin niiden häviämisriskin perusteella elinvoimaisista äärimmäisen uhanalaisiin (LC-CR), hävinneisiin (RE) tai puutteellisesti tunnettuihin (DD) kattoi 22 418 lajia.

Luokittelun piiriin saatiin tässä arvioinnissa uusina ryhminä sienieläimet, polttiaiseläimet, sammaleläimet, makkaramadot ja limamadot. Lisäksi edellisen kerran vuonna 2000 kokonaisuudessaan arvioidut äyriäiset sisältyvät jälleen arviointiin. Lisäksi levät on nyt pystytty arvioimaan vuotta 2010 kattavammin. joitakin aiemmin arvioituja ryhmiä jäi nyt kuitenkin tällä kertaa kokonaan luokittelun ulkopuolelle.

Lajien uhanalaisuus elinympäristöittäin

Lajien uhanalaisuusarvioinnissa on käytössä kansallinen elinympäristöluokitus, jonka avulla arvioiduille lajeille on pyritty määrittelemään vähintään ensisijainen elinympäristö. Ensisijainen elinympäristö on määritelty arvioinnin yhteydessä kaikille luokkien elinvoimaiset (LC) – äärimmäisen uhanalaiset (CR) lajeille ja mahdollisuuksien mukaan myös hävinneiksi (RE) ja puutteellisesti tunnetuiksi (DD) arvioiduille lajeille.

Maailmanlaajuisesti uhanalaiset lajit

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN ylläpitää uhanalaisten lajien luetteloa, jossa ovat mukana kaikki nykyisen uhanalaisuusluokittelun mukaisesti arvioidut lajit, myös elinvoimaisiksi luokitellut. Suomessa tavatuista lajeista IUCN:n maailmanlaajuisella listalla on luokissa RE, CR-NT ja DD on yhteensä 106 lajia. Näistä 39 lajia on maailmanlaajuisesti uhanalaisia.

Julkaistu 7.3.2019 klo 14.08, päivitetty 25.10.2019 klo 14.43