Julkaisut, esitteet ja muu materiaali

Uhanalaisuusarviointi 2019

Punainen kirja 2019

Esite

Eliöryhmäkohtaiset tiedotteet

Julkistamistilaisuus

Ohjelma

Tilaisuuden tallenne

Esitelmät

Arviointioppaat

Kansainvälisen luonnosuojeluliiton (IUCN) arviointiohjeet

Suomen lajien uhanalaisuusarviointi 2019 on tehty seuraavien Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) ohjeiden mukaan:

IUCN päivittää ohjeitaan ja julkaisee niistä uusia versioita verkkosivuillaan.

Kansallinen opas eliölajien uhanalaisuuden arviointiin

Arvioinnissa käytettävien IUCN:n oppaiden pohjalta on koottu kansallinen opas eliölajien uhanalaisuuden arviointiin.

Kansalliseen oppaaseen liittyvät myös seuraavat materiaalit:

Julkaistu 7.3.2019 klo 14.09, päivitetty 24.11.2021 klo 13.35