Alueellisesti uhanalaisista lajeista 2010

Lajiston alueellisessa uhanalaisuusarvioinnissa vuonna 2010 tarkasteltiin valtakunnallisesti silmälläpidettävien (NT) ja elinvoimaisten (LC) lajien uhanalaisuutta alueilla. Arvioinnissa sovellettiin IUCN:n kriteereitä valtakunnallisen arvion tapaan, mutta lajeja ei kuitenkaan luokiteltu eri luokkiin, vaan käytössä on vain yksi, "alueellisesti uhanalaisten" (RT) luokka.

Alueellista uhanalaisuusarviointia ei ole tehty kaikista eliöryhmistä. Alla on linkit niiden eliöryhmien alueelliseen arviointiin, joista se on saatavilla. Taulukot ovat excel-dokumentteja.

Putkilokasvit

Sammalet 

Suomen sammalet - levinneisyys ja ekologia

Sienet

Helttasienet ja tatit

Kääväkkäät

Kupusienet

Kotelosienet

Jäkälät

Linnut

Julkaistu 14.5.2013 klo 16.01, päivitetty 12.3.2019 klo 10.58