Sammalet

Tälle sivulle kootaan esittelyt sammalista, joiden esiintymät voidaan ottaa huomioon metsätalouden toimenpiteissä. Esittelylehtiset ovat pdf-tiedostoja.

Viittausohje yksittäiseen lajiesittelylehtiseen

"Lajinimi". SYKEn lajiesittelyt. www.ymparisto.fi/Lajit. Päivitetty "xx.xx.xxxx".
Esim.: Ahdinsammal. SYKEn lajiesittelyt. www.ymparisto.fi/Lajit. Päivitetty 2.11.2010.

Seuraavista lajeista tullaan lisäämään esittely myöhemmin:

  • metsäloukkosammal (Tetrodontium ovatum)
Julkaistu 5.6.2013 klo 13.42, päivitetty 24.6.2015 klo 13.03