Putkilokasvit

Tälle sivulle on koottu lajiesittelyt putkilokasveista, joiden esiintymät voidaan ottaa huomioon metsätalouden toimenpiteissä. Esittelylehtiset ovat pdf-tiedostoja.

Viittausohje yksittäiseen lajiesittelylehtiseen

"Lajinimi". SYKEn lajiesittelyt. www.ymparisto.fi/metsalajiesittelyt. Päivitetty "xx.xx.xxxx".
Esim.: Ahokirkiruoho. SYKEn lajiesittelyt. www.ymparisto.fi/metsalajiesittelyt. Päivitetty 27.12.2021.

Julkaistu 5.6.2013 klo 13.39, päivitetty 11.2.2022 klo 16.35