Putkilokasvit

Tälle sivulle on koottu lajiesittelyt putkilokasveista, joiden esiintymät voidaan ottaa huomioon metsätalouden toimenpiteissä. Esittelylehtiset ovat pdf-tiedostoja.

Viittausohje yksittäiseen lajiesittelylehtiseen

"Lajinimi". SYKEn lajiesittelyt. www.ymparisto.fi/Lajit. Päivitetty "xx.xx.xxxx".
Esim.: Hajuheinä. SYKEn lajiesittelyt. www.ymparisto.fi/Lajit. Päivitetty 27.12.2011.

Julkaistu 5.6.2013 klo 13.39, päivitetty 4.6.2015 klo 15.10