Kääväkkäät

Tälle sivulle kootaan esittelyt kääväkkäistä, joiden esiintymät voidaan ottaa huomioon metsätalouden toimenpiteissä. Esittelylehtiset ovat pdf-tiedostoja.

Viittausohje yksittäiseen lajiesittelylehtiseen

"Lajinimi". SYKEn lajiesittelyt. www.ymparisto.fi/Lajit. Päivitetty "xx.xx.xxxx".
Esim.: Erakkokääpä. SYKEn lajiesittelyt. www.ymparisto.fi/Lajit. Päivitetty 13.8.2010.

Seuraavista lajeista tullaan lisäämään esittely myöhemmin:

 • aarnihaarakas (Clavicorona cristata
 • aarnikarakka (Fibricium lapponicum)  
 • aarniotaraspikka (Hyphodontia curvispora)  
 • haapatyllikkä (Conferticium ravum)   
 • harmonnahka (Crustoderma longicystidiatum
 • huopaorakas (Hydnellum cumulatum
 • iso-otaraspikka (Hyphodontia pilaecystidiata)   
 • jalohuovakka (Hypochnicium vellereum
 • kaarnakääpä (Diplomitoporus flavescens
 • kaihikka (Ramaricium alboochraceum
 • kermarypykkä (Phlebia diffissa)
 • kilpinyhäkkä (Hyphoderma mutatum)     
 • pistenyhäkkä (Peniophorella guttulifera
 • pohjanrypykkä (Phlebia centrifuga)   
 • pölkkysieni (Gomphus clavatus
 • rikkilämäkkä (Ceraceomyces sulphurinus)
 • rikkivanukka (Amylocorticium subsulphureum)  
 • rustikka (Protomerulius caryae)  
 • sammaltorvikka (Cotylidia muscigena)  
 • sinihuovakka (Amaurodon cyaneus)
 • sitkorypykkä (Phlebia firma)
 • suomenhaarakas (Ramaria fennica)
 • säiesopikka (Lindtneria chordulata)
 • tammenkääpä (Phellinus robustus
Julkaistu 5.6.2013 klo 13.02, päivitetty 7.2.2014 klo 15.29