Uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelma

Ympäristöministeriön asettama laajapohjainen työryhmä valmisteli uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelman vuosina 2014–2016. Toimintaohjelma on osa Suomen luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön strategian toimeenpanoa. Sen tavoitteena on yhdessä eri hallinnonalojen ja toimijoiden kanssa parantaa lajien mahdollisuuksia säilyä eri elinympäristöissä. Samalla se luo pohjaa lajien uhanalaistumiskehityksen pysäyttämiseksi Suomessa.

Neidonkorento kasvilla.
Neidonkorento (Calopteryx virgo). © Tuomas Lahti.

Toimintaohjelmaan sisältyy 46 toimenpidettä, joista monet ovat laajoja. Niiden toteuttaminen nojaa toimivaan yhteistyöhön viranomaisten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Toimintaohjelmassa korostuu uhanalaisten lajien esiintymispaikkatiedon saatavuuden, ajantasaisuuden ja uuden tiedon tuottamisen tärkeys. Ne ovat edellytyksenä lajien suojelu- ja hoitotoimien suuntaamiselle ja esiintymien huomioon ottamiseksi maankäytön suunnittelussa. Tämä edellyttää toimivia tietojärjestelmiä, joustavaa tiedonsiirtoa sekä riittävää panostusta uuden tiedon tuottamiseen.

Toimintaohjelmassa on eritelty elinympäristökohtaisesti kohdennettuja tärkeitä toimenpiteitä. Lisäksi esitetään neuvontaa ja viestintää, vapaaehtoistoimintaa, vieraslajien torjuntaa, etäsuojelua ja maankäytön suunnittelua koskevia toimia.

Lisätietoja

  • Biologi Heidi Kaipiainen-Väre, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0400 148 675 etunimi.sukunimi@syke.fi

 

Julkaistu 14.8.2013 klo 14.05, päivitetty 7.6.2022 klo 9.06