Hyppää sisältöön

Suomen vesinilviäiset: kotiloiden, etanoiden ja simpukoiden lajiluettelo

Suomen vesistöistä tavataan 79 vesinilviäislajia, joista 44 on kotiloita ja 35 simpukkaa. Vesinilviäisten lajiluettelo on saatu valmiiksi jaannettu suomenkieliset nimet lajeille, joilta ne vielä puuttuivat. Itämereen levinneitä vieraslajeja on neljä. Vuoden  2019 lajien uhanalaisuusarvioinnissa kaksi vesilajia arvioitiin uhanalaisiksi, kolme  silmälläpidettäviksi ja 13 lajia luokiteltiin puutteellisesti tunnetuiksi. Vesinilviäisten lajiluettelo on yhtenäistetty Luomuksen ylläpitämän Lajitietokeskuksen listauksen kanssa. Erityisesti vesikotiloiden taksonomia ja nimistö on ollut mullistuksessa viimeisen vuosikymmenen aikana. Geenisekvensointi on tuonut lajien tunnistuksesta ja levinneisyydestä uutta tietoa etenkin Keski-Euroopassa. Vesikotiloiden lajintunnistus vaatii monesti myös sisäosien, mm. sukuelinten tutkimusta. Tähän asti on käytetty lähinnä kotiloiden kuoren tuntomerkkejä jolloin määritys on jäänyt osan lajeista suhteen epävarmaksi vesikotiloiden kuoren suuresta lajinsisäisestä vaihtelusta johtuen. Työ lajiston selvittämiseksi nykymenetelmiä apuna käyttäen on alkanut Suomessakin.
Vesinilviäiset_kokoomakuva

Ylh. vas. järvisimpukka, ylh. oik. vaeltajakotilo. Keskellä (vasemmalta) liuskamerietana, muunnoslimakotilo, pikkulimakotilo. Alhaalla  (vas.) piippolimakotilo ja (oik.) hernesimpukoita. Kuvat © Katriina Könönen, paitsi liuskamerietana © Marina Poddubetskaia.

Julkaistu 15.6.2016 klo 12.48, päivitetty 22.5.2019 klo 15.40