Suomen vesinilviäiset: kotiloiden, etanoiden ja simpukoiden lajilista

Vesinilviäisten lajilista on vielä tekeillä vuonna 2016. Suomen vesistöistä on tavattu noin 80 vesinilviäislajia eli noin 45–46 kotilo- ja 35 simpukkalajia.

Erityisesti vesikotiloiden taksonomia ja nimistö on ollut mullistuksessa viimeisen vuosikymmenen aikana. Geenisekvensointi on tuonut lajien tunnistuksesta ja levinneisyydestä uutta tietoa erityisesti Keski-Euroopassa. Vesikotiloiden lajintunnistus vaatii monesti myös sisäosien, mm. sukuelinten tutkimusta. Tähän asti on käytetty lähinnä kotiloiden kuoren tuntomerkkejä jolloin määritys on jäänyt osan lajeista suhteen epävarmaksi vesikotiloiden kuoren suuresta lajinsisäisestä vaihtelusta johtuen. Työ lajiston selvittämiseksi myös nykymenetelmillä on alkanut Suomessakin ja nilviäistyöryhmä on vahvasti mukana. Nimistössä on tällä hetkellä suurta vaihtelua lähteestä riippuen.

Tämä lista yhtenäistetään Luomuksen ylläpitämän lajitietokeskuksen listauksen kanssa kunhan lajistoselvitykset valmistuvat.

Suomen vesinilviäiset: Kotiloiden, etanoiden ja simpukoiden lajilista

Vesinilviäiset_kokoomakuva

Ylh. vas. järvisimpukka, ylh. oik. vaeltajakotilo. Keskellä (vasemmalta) liuskamerietana, muunnoslimakotilo, pikkulimakotilo. Alhaalla  (vas.) piippolimakotilo ja (oik.) hernesimpukoita. Kuvat © Katriina Könönen, paitsi liuskamerietana © Marina Poddubetskaia.

Julkaistu 15.6.2016 klo 12.48, päivitetty 15.6.2016 klo 12.51