Maatalousympäristön päiväperhosseuranta

Miten päiväperhoset voivat maassamme?

Maatalouden rakennemuutokset ovat vähentäneet monille päiväperhosille välttämättömien niittyjen, ketojen ja piennarten määriä. Tämän seurauksena monet niitä tarvitsevat perhoslajit ovat taantuneet.

Päiväperhosten runsaudessa tapahtuvista muutoksista tarvitaan luotettavaa seurantatietoa, jotta suojelutoimet osataan kohdistaa niitä eniten kaipaaviin lajeihin. Tämän tiedon tuottaminen on vuonna 1999 alkaneen maatalousympäristön päiväperhosseurannan tärkein tavoite.

Vuonna 2010 julkaistiin Suomen ympäristö -sarjassa seurannan ensimmäinen kymmenvuotisraportti (1999-2008). Linkki julkaisuun löytyy oikealta. Seurannan tulokset raportoidaan vuosittain Suomen Perhostutkijainseuran Baptria-lehdessä. Kaikki aiemmat vuosiraportit ovat ladattavissa alla. Tuoreinta seurantatietoa päivitetään tälle sivulle muutamia kertoja vuodessa, ja tiheämmin Facebook-sivullemme www.facebook.com/paivaperhosseuranta.

Kaikki seurannassa tarvittavat ohjeet, lomakkeet ja Excel-tallennuspohjat löytyvät alta. Näiden materiaalien avulla vaikkapa Sinä voit aloittaa havainnoinnin haluamallasi alueella, ja liittyä mukaan seurantaan!

Lvirgaureae_k3.jpg
Seurannan tunnuslaji on kuivia niittyjä suosiva loistokultasiipi. Kuva: Janne Heliölä

Perhoskesä 2019 oli edellistä hieman parempi

Vuoden 2019 seurantatulokset ovat valmistuneet. Baptria-lehdessä julkaistava vuosiraportti on ladattavissa alla, samoin kuin aiempien vuosien raportit.

Kesällä 2019 päiväperhosten kannat keskimäärin jatkoivat vahvistumistaan. Tämä olikin tervetullutta, sillä vuosien 2014-2015 aikana perhoskannat heikkenivät rajusti, ja toipuminen on ollut hidasta. Edellisvuodesta vähentyneitä lajeja (26) oli silti nytkin yhtä enemmän kuin runsastuneita (25). Edeltävään vuosikymmeneen verrattuna 30 lajia (59 %) esiintyi keskimääräistä vähälukuisampana. Kaikkiaan 45 päiväperhoslajia sisältävä runsausindeksi on nyt lähes samalla tasolla kuin vertailuvuonna 2001.

Koko  seurantajaksoa 1999-2019 katsottaessa viimeiset viiisi vuotta ovat olleet hitaan toipumisen aikaa (ks. kuva alla vasemmalla). 2000-luvulla merkitsevästi vähentyneitä lajeja on ollut selvästi enemmän (23) kuin runsastuneita (9). Yhdeksän lajin kanta on pysytellyt vakaana (ks. oikeanpuoleinen kuva).

Seurantaindeksi 2019
 
 
 

Seurantamenetelmä

Päiväperhosia seurataan niin sanotun linjalaskentamenetelmän avulla. Linjalaskennassa havainnoija kävelee vakiona pysyvän reitin toistuvasti, säännöllisin väliajoin kesän alusta loppuun asti. Kullakin kävelykerralla kirjataan lajeittain muistiin kaikki havaitut perhosyksilöt edessä olevalta 5x5x5 metrin alueelta (ks. alla). Reitti pidetään samana myös vuodesta toiseen. Menetelmää on kuvattu tarkemmin alta löytyvissä ohjeissa.

Linjojen havainnoijat ovat vapaaehtoisia perhosharrastajia. Heidän työpanoksensa on seurannan ehdoton perusedellytys.

Perhosten laskentalinjat

Seurantajakson aikana perhosia on havainnoitu yhteensä 101 eri laskentalinjalla. Vuodesta riippuen tietoja on kertynyt 30-60 linjalta. Kesällä 2015 laskettujen 49 harrastajalinjan sijainnit selviävät alta löytyvästä kartasta. Toisessa liitteessä on tarkempaa tietoa seurannassa mukana olleista yksittäisistä laskentalinjoista.

Ohjeet, lomakkeet ja tallennuspohjat

Alta löytyy kaikki perhosten linjalaskennassa tarvittavat ohjeet ja lomakkeet, sekä tietojen tallennuksessa käytettävät  Excel-pohjat. Ensimmäisenä on tarkennettu kuvaus laskentalinjan perustamisesta sekä yksityiskohtainen ohje linjalaskennan tekemisestä. Mukana on myös tyhjä havaintolomake, josta voi  printata kopioita maastotöitä varten.

On suuresti avuksi, jos voit tallentaa itse perhoshavaintosi sähköiseen muotoon. Tämä vähentää merkittävästi seurannan ylläpidosta aiheutuvaa työmäärää SYKEssä. Alta voit tallentaa kotikoneellesi käyttämämme Excel-lomakepohjan, JOTA KÄYTETÄÄN ENÄÄ VUODEN 2020 AJAN. Vuonna 2021 havaintojen tallennus siirtyy Luonnontieteellisen keskusmuseon Laji.fi -palveluun eli Vihkoon. Alla on ohje Laji.fi -palvelun käyttöönotosta ja sen käytöstä.

Perhoslinjan eri laskentalohkoista on tärkeää arvioida myös elinympäristön laadullisia ominaisuuksia. Alla on ensin ohje arvioitavista tiedoista ja vastausvaihtoehdoista, sitten sähköinen tallennuspohja tiedoille sekä ohje tallennuspohjan käytöstä.

Seurannan aiemmat vuosiraportit

Edelliskesän seurantatulokset raportoidaan vuosittain Suomen Perhostutkijain Seuran Baptria-lehdessä. Kaikki aiemmat vuosiraportit ovat alla ladattavissa PDF-muodossa. Nämä tiedostot sisältävät myös Baptria-lehdestä puuttuvat täydentävät tulostaulukot ja -kuvaajat.

Alla on lisäksi ladattavissa PDF-muodossa joitakin näköisversioita Baptria-lehdessä julkaistuista vuosiraporteista (lehden toimituksen luvalla):

Seurantamme on tehnyt aktiivista yhteistyötä muiden Euroopan maiden vastaavien päiväperhosseurantojen kanssa. Tämän yhteistyön tuloksia on julkaistu mm. seuraavissa raporteissa:

Seurannan keskeisiä tunnuslukuja

Vuoden 2019 sekä edeltävän kymmenvuotiskauden (2009-2018) keskiarvot ja yhteismäärät.

  2019 Keskiarvo Yhteensä
Laskentalinjoja 43 52 111
Laskentakertoja 612 638 11 709
- linjaa kohden 14,3 12,2 -
Linjaa laskettu, km 118 144 -
Päiväperhoset      
Lajeja 69 72 90
- linjaa kohden 33,4 30,1 -
Yksilöitä 49 958 55 293 1 035 132
- linjaa kohden 1 139 1 028 -
Muut suurperhoset    
Lajeja 156 166 361
- linjaa kohden 22,1 25,4 -
Yksilöitä 9 305 11 194 205 387
- linjaa kohden 290 339 -

 

Lisätietoja

Janne Heliölä, p. 040-0148 654, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi

Päiväperhosilla jo toinen ennätysheikko kesä 17.8.2015
Kuluva kesä on ollut päiväperhosten kannalta huono. Erityisesti keskikesällä päiväperhosia oli keskimääräistä vähemmän. Syynä perhosten vähäiseen määrään ovat sateinen ja kolea sää sekä edellisvuoden heikko lisääntymismenestys.
Lue lisää
Julkaistu 10.6.2013 klo 11.52, päivitetty 30.3.2021 klo 9.36