Valtakunnalliset merimetsotyöryhmät

Merimetsotyöryhmä 2018–2019

Ympäristöministeriö asetti 18.10.2018 työryhmän laatimaan strategian ja toimintasuunnitelman merimetsojen aiheuttamien vahinkojen rajoittamiseksi. Työryhmän asettamisen tavoitteena oli laatia ehdotus kansalliseksi merimetsostrategiaksi sekä toimenpidesuunnitelma strategiassa asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Merimetsotyöryhmä 2015–2016

Ympäristöministeriö asetti 11.11.2015 merimetsotyöryhmän, jonka tehtävänä oli 15.3.2016 mennessä laatia toimenpide-ehdotukset merimetsojen aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi kestävällä tavalla. Työryhmän tavoitteena oli saavuttaa eri tahojen välillä yhteisymmärrys merimetsokannan kokoon ja kasvuun liittyvistä tiedoista, lintujen aiheuttamien vahinkojen rajoittamistarpeesta ja rajoittamiskeinoista sekä tehdä jatkotoimia koskevia ehdotuksia.

Merimetsotyöryhmä 2004–2005

Ympäristöministeriö asetti 29.3.2004 merimetsotyöryhmän, jonka tehtävänä oli 31.12.2004 mennessä laatia merimetson kannanhoitosuunnitelma. Työryhmän tuli selvittää, minkälaisia ja kuinka laajoja voivat olla merimetson vaikutukset kalastoon ja muuhun meriluontoon sekä kalastukseen. Työryhmän tuli selvittää myös tilanteet, miten ja milloin merimetsokantaan puututaan sekä keinot, joita voidaan tässä tilanteessa käyttää.

Merimetsostrategian ja toimintasuunnitelman esityksiä 2018–2019

Merimetsotyöryhmän alustukset ja liitteet 2015–2016

Julkaistu 25.2.2021 klo 15.44, päivitetty 26.3.2021 klo 11.14

Aihealue: