Merimetsotyöryhmän raportti 6.4.2016

Merimetsotyöryhmä Työryhmän raportti 6.4.2016
 

Ympäristöministeriö asetti 11.11.2015 merimetsotyöryhmän, jonka tehtävänä oli 15.3.2016 mennessä laatia toimenpide-ehdotukset merimetsojen aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi kestävällä tavalla.

Työryhmän tavoitteena oli saavuttaa eri tahojen välillä yhteisymmärrys merimetsokannan kokoon ja kasvuun liittyvistä tiedoista, lintujen aiheuttamien vahinkojen rajoittamistarpeesta ja rajoittamiskeinoista sekä tehdä jatkotoimia koskevia ehdotuksia.

 

 

Liitteet

Liitteet erillisinä PDF-tiedostoina

Julkaistu 6.4.2016 klo 9.57, päivitetty 5.4.2016 klo 12.48