Hyppää sisältöön

Käytännön ratkaisuja metsien käytön Rubikin kuutioon

Tiedote 27.11.2013 klo 8.41

Suomalaisessa metsien käytön suunnittelussa eri tahojen tarpeet ovat usein törmänneet toisiinsa. Erilaisten tavoitteiden yhdistäminen ja yhteisten toimintatapojen löytäminen on kuitenkin mahdollista. Suomen ympäristökeskuksen johtama yhteistyöhanke yhdistää metsien luontoarvot ja metsänomistajien tavoitteet metsäsuunnitteluun. Tiedon parempi saatavuus palvelee niin metsien käytön suunnittelijoita, metsänomistajia kuin luontoa.

Uusi_METSO_hanke_KimmoSyrjanen556px
Uusi METSO-tutkimushanke tarjoaa välineitä metsäalan ammattilaisen arkeen ja lisää keskustelua metsänomistajien kanssa. © Kimmo Syrjänen


”Yksittäistä tilatasoa laajemmalla suunnittelulla voidaan tunnistaa luonnoltaan monimuotoisia, toisiinsa kytkeytyneitä metsäalueita. Tällaisella alueella on järkevä tukea maanomistajien ja metsäneuvojien välistä vuoropuhelua”, toteaa hankkeen vastuullinen johtaja, vanhempi tutkija Riikka Paloniemi Suomen ympäristökeskuksesta.

Marraskuussa 2013 alkanut kolmivuotinen tutkimushanke tuo metsien luontoarvot, mahdolliset metsänkäsittelytoimet ja metsänomistajien tavoitteet samaan analyysiin. Metsänomistajien ja metsäammattilaisten tietotarpeita ja tavoitteita kartoitetaan hankkeessa kyselytutkimuksin, retkeilyin ja työpajoin kahdella tutkimusalueella Länsi-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa.

Laadukasta neuvontaa metsänomistajien päätöksenteon tueksi

Metsän eri käyttömuotojen sijoittelu maisemassa vaikuttaa alueen luontoarvoihin ja sitä kautta myös suojelun ja luonnonhoidon kohdentamiseen. Arvokkaimmat kohteet ovat siellä, missä lähistöllä on valmiiksi muita luonnoltaan monimuotoisia kohteita.

”Metsien käytön suunnittelu muistuttaakin Rubikin kuutiota: kun yhtä väriä säätää, vaikuttaa se kaikkien muiden värien määräytymiseen”, tutkijatohtori Anni Arponen Helsingin yliopistosta vertaa.

Uusi metsälaki laajentaa talousmetsien toimenpiteiden kirjoa entisestään ja metsänomistajien päätöksenteko moninaistuu. Metsänomistajille nyt käynnistynyt hanke tarjoaakin entistä paremmin räätälöityä neuvontaa ja sitä kautta parempia mahdollisuuksia omien tavoitteiden mukaiseen metsänhoitoon. Luonnonhoidon suunnittelijat puolestaan löytävät yhteistyön avulla aiempaa helpommin metsien monimuotoisuuskeskittymät.

”Tulevaisuudessa metsäammattilainen pystyy entistä useammin tarjoamaan metsänomistajalle koko tilan kattavan suunnitelman, jossa yhdistetään metsän eri käyttötavat sekä luonnon että talouden kannalta järkevästi”, kuvailee tutkija Teppo Hujala Metsäntutkimuslaitoksesta.

Poikkeuksellisen laajaa yhteistyötä

Tieto ja vuorovaikutus monimuotoisuuden turvaamisen kohdentamisen tueksi” -hanke on osa metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOa. Ohjelmassa metsänomistajat voivat vapaaehtoisesti suojella luonnoltaan arvokkaita metsiä valtion maksamaa korvausta vastaan.

”Tutkimushankkeessa kertyvien aineistojen avulla voidaan muun muassa kehittää ja kohdentaa metsänomistajien neuvontapalveluja Suomen metsäkeskuksessa ja metsänhoitoyhdistyksissä. Laaja tutkimusyhteistyö ja METSO-toteuttajien osallistuminen hankkeeseen varmistavat, että tuloksia sovelletaan heti käytäntöön”, Paloniemi toteaa.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa on mukana Suomen ympäristökeskuksen, Helsingin yliopiston ja Metsäntutkimuslaitoksen lisäksi Suomen metsäkeskus Pohjois-Karjala, Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi.

Lisätietoja

Vanhempi tutkija Riikka Paloniemi, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi,
puh. 029 525 1493.

Tutkijatohtori Anni Arponen, Helsingin yliopisto, etunimi.sukunimi@helsinki.fi, puh. 09 19 157 810

Tutkija Teppo Hujala, Metsäntutkimuslaitos (Metla), etunimi.sukunimi@metla.fi, puh. 029 532 5408

METSO-hankkeiden koordinaattori Saija Kuusela, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, puh 029 525 1647