Ylä-Lappi

Ylä-Lapin arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi

Ylä-Lapin arvokkaiden maisema-alueiden valikoima, arvoluokat ja rajaukset on päivitetty vuosina 2012-2014. Työstä vastasi ELY-keskus ja sen toteutti Saamelaismuseo Siidan kulttuuriympäristöyksikkö. Inventoinnin rahoitti ympäristöministeriö ja Lapin liitto.

Päivitysinventoinnin perusteella valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi on ehdolla 19 ja maisemanähtävyyksiksi kaksi kohdetta.

Ympäristöministeriö valmistelee valtakunnallisen kuulemisen tulosten pohjalta mahdollisesti tarvittavat muutokset kohteisiin ennen ehdotuksen esittelyä valtioneuvostolle. Päivitysinventointi tuottaa selvityksen, jonka on tarkoitus korvata valtioneuvoston vuonna 1995 periaatepäätöksellä hyväksymä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamana viranomaisinventointina.

Utsjoki_Tenonlaakso_Nuvuksen_kylaa
Utsjoki, Tenonlaakso. © Kuva: Pasi Nivasalo

Kohteet kunnittain

Enontekiö

Inari

Sodankylä

Utsjoki

Kohteiden kuvat Päivi Magga ja Eija Ojanlatva

Lisätietoa päivitysinventoinnista:

Julkaistu 8.10.2018 klo 10.37, päivitetty 8.5.2019 klo 14.55
Julkaisija: