Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050

ELY-keskusten verkkosivu-uudistuksen myötä myös vesihuoltostrategian verkkosivut uudistuivat. Jatkossa löydät meidät ELY-keskuksen teemasivustolta

www.ely-keskus.fi/lantisen-suomen-vesihuoltostrategia-2050
 

 

Läntisen Suomen alueelle laaditaan yhteinen, vuoteen 2050 ulottuva vesihuoltostrategia.

Strategia kattaa Kanta-HLäntisen Suomen vesihuoltostrategia alueen kartta.ämeen, Pirkanmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen sekä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. Hanketta koordinoi Etelä-Savon ELY-keskus, jonne ELY-keskusten vesihuoltotehtävät on vuoden 2022 alusta keskitetty.

Strategiaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Strategia ja ensimmäinen vuoteen 2030 ulottuva toimenpideohjelma valmistuu vuoden 2022 alkupuolella.

 

Strategiatyössä on huomioitu valtakunnalliset vesihuoltoon liittyvät strategiat, ohjelmat ja visiot, kuten kansallinen vesihuoltouudistus sekä vesienhoidon ja merenhoidon tavoitteet ja toimenpiteet. Vesihuoltostrategiaa toteutetaan 7-10 vuoden ajanjaksoille laadittavilla toimenpideohjelmilla..

Läntisen Suomen vesihuoltostrategia 2050 -tarinakartta (storymaps.com)

Julkaistu 31.3.2020 klo 9.35, päivitetty 9.2.2022 klo 12.27