Lounais-Suomi sopeutuu muuttuvassa ilmastossa voimistuvaan kuivuuteen - Lossi-hanke 2019 - 2020

Lounais-Suomi sopeutuu ilmastossa voimistuvaan kuivuuteen LOSSI - hanke on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoima hanke, jota tehdään yhteistyössä Ilmatieteenlaitoksen (IL), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) kanssa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää erityisesti kuivuuteen varautumista

Hankkeessa kehitettään kuivuustilannepalvelua, kuivuusriskien hallintasuunnitelmaa ja kuivuusriskien hallintasuunnitelman mallia. Näitä palveluja varten IL, LUKE ja SYKE arvioivat millaisiin kuivuusriskeihin eri toimialoilla, kuten maatalous tai vesihuolto, tulisi varautua nykyilmastossa sekä tulevaisuudessa ja tehdään laskelmia peltojen kasvukyvystä.

Hankkeen aikana tehdään viljelijöille suunnattu palvelukokeilu lohkokohtaisesta kuivuuden vaikutuksen reaaliaikaisesta arvioinnista ja mm. satomäärien ennustamisesta. Hankkeessa luodaan kuivuusriskien hallintasuunnitelman malli, jota on mahdollista käyttää vastaavien suunnitelmien pohjana myös muualla Suomessa.

Julkaistu 22.11.2019 klo 12.44, päivitetty 15.12.2020 klo 13.59