Hyppää sisältöön

Itämeri-yhteistyöllä ilmastokestävyyttä - tulva- ja kuivuusriskien hallinta

Itämeriyhteistyöllä ilmastokestävyyttä - tulva ja kuivuusriskien hallinta -hanke on Ulkoministeriön rahoittama ja Maa- ja metsätalousministeriön valvoma hanke, jota koordinoi Varsinais-Suomen ELY-keskus. Hanke tehdään yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (LUKE), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Hankkeen toteutusaika on 11/2019 - 2/2021.

Hankkeessa kartoitetaan ilmastonmuutoksen aiheuttamien sään ääri-ilmiöihin sopeutumiseen tähtääviä suunnitelmia ja ratkaisuja Itämeren rantavaltioissa. Hankkeessa keskitytään kolmeen teemaan, joista teemaan liittyen laaditaan oma raportti ja järjestetään teemaan liittyvä seminaari vuoden 2020 aikana. Hankkeen loppuraporttiin kerätään hankkeen aikana tehdyt selvitykset ja parhaat käytännöt sekä annetaan suosituksia Itämeren alueen ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi tulva- ja kuivuusriskien hallinnassa. Kolmen teemoihin liittyvän raportin lisäksi loppuraporttiin liitetään tilaustyönä teetetty katsaus Itämeren alueen ilmastonmuutoksen sopeutumistoimista. Loppuraportti esitellään hankkeen loppuseminaarissa keväällä 2021.

Hankkeessa keskitytään kolmeen teemaan:

- Kaupunkien sopeutumistoimet

  • Kaupunkien sopeutumistoimet voivat tarkoittaa esimerkiksi hulevesien ja tulvatilanteiden hallintaa, sekä luonnonmukaisia ratkaisuja.
  • Raportti: Luonnonmukaiset tulvariskien hallintaratkaisut Itämeren alueella (SYKE)
  • Seminaari Baltic Sea Cooperation for Climate Resilience and Urban Floods järjestettiin Helsingissä 16.10.2019

- Maaseudun sopeutumistoimet

  • Maatalouden sopeutumistoimet tarkoittavat peltojen kuivatukseen ja kuivuuden hallintaan käytettyjä ratkaisuja.
  • Raportti: Kuivakausien riskien hallinta Itämeren alueella: maatalous ja- vesihuolto kuivuusriskien hallintasuunnitelmat ja toimenpiteet (LUKE & Varsinais-Suomen ELY-keskus)
  • Seminaari: järjestetään vuonna 2020

- Vesihuollon sopeutumistoimet

  • Vesihuollon sopeutumistoimet tarkoittavat mm veden hankinnan ratkaisuja ja jätevesilaitosten tulvatilanteiden ratkaisuja.
  • Raportti: Viemäriverkoston ja jätevedenpuhdistamojen ylivuotojen hallinnan ratkaisut Itämeren alueella (Pirkanmaan ELY-keskus)
  • Seminaari järjestetään vuonna 2020.

Selvitysten lisäksi hankkeessa järjestetään benchmarking -matkoja Itämeren rantavaltioihin. Matkojen tarkoitus on viedä suomalaisia päättäjiä ja asiantuntijoita tutustumaan muiden maiden ratkaisuihin.

Hankkeessa pyritään kehittämään yhteistyötä Suomen, Tanskan, Venäjän ja muiden Itämeren rantavaltioiden välillä luomalla verkosto, joka tähtää yksityisten ja julkisten tahojen konkreettisiin yhteistyöhankkeisiin.

Hankkeen pääasiallisena tiedotuskanavan toimivat nämä verkkosivut. Muut tiedotuskanavat ovat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen uutiskirjeet ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Twitter tili @Varsinais-Suomen ELY


Hankkeen koordinaattori

Vesitalousasiantuntija
Pekka Parkkila
puh: 050 3961605

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Julkaistu 22.11.2019 klo 12.51, päivitetty 18.12.2019 klo 15.12