Lounais-Suomi sopeutuu muuttuvassa ilmastossa voimistuvaan kuivuuteen - LOSSI

Marraskuussa 2019 alkoi kaksi ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävää hanketta. Hankkeissa pureudutaan erityisesti vesitaloudelle ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin.  Molempia hankkeita koordinoi Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa vesitalousasiantuntija Pekka Parkkila.

Lounais-Suomi sopeutuu muuttuvassa ilmastossa voimistuvaan kuivuuteen (LOSSI) -hanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää erityisesti kuivuuteen varautumista. Hankkeessa arvioidaan millaisiin kuivuusriskeihin eri toimialoilla (esim. vesihuolto ja maatalous) tulisi varautua nykyilmastossa ja tulevaisuudessa sekä tuotetaan tietoa pellon kasvukyvystä, sekä eri toimenpiteiden kustannustehokkuudesta. Hankkeen aikana tehdään viljelijöille suunnattu palvelukokeilu lohkokohtaisesta kuivuuden vaikutuksen reaaliaikaisesta arvioinnista ja mm. satomäärien ennustamisesta. Hankkeessa luodaan kuivuusriskien hallintasuunnitelman malli, jota on mahdollista käyttää vastaavien suunnitelmien suunnittelun pohjana muuallakin Suomessa.

Kuivuusaineiston pilotoinnin seminaari 3.4.2020

 

Itämeri-yhteistyöllä ilmastokestävyyttä – tulva- ja kuivuusriskien hallinta

Hankkeen tavoitteena on tehostaa ilmastonmuutokseen sopeutumistoimia oppimalla ja tekemällä yhteistyötä Itämeren rantavaltioiden kanssa. Hankkeessa sopeutumistoimia tarkastellaan kolmen teeman kautta: kaupunkien sopeutumistoimenpiteet, maaseudun sopeutumistoimenpiteet ja vesihuollon sopeutumistoimenpiteet. Hankkeessa tuotetaan jokaisesta teemasta selvitykset ja aihetta käsittelevä seminaari. Hankkeessa järjestetään asiantuntijoille benchmarking matkoja, joilla pyritään tutustumaan Itämeren rantavaltioiden ratkaisuihin. Hankkeen tuotokset kerätään loppuraporttiin ja esitellään loppuseminaarissa vuonna 2021.
 

Tämän teemasivuston lyhytosoite: www.ymparisto.fi/lossi

Julkaistu 22.11.2019 klo 11.04, päivitetty 27.3.2020 klo 16.15