Hyppää sisältöön

Tulokset

LAPE-projektin koulutus- ja työjaksoilla oli vuosittain keskimäärin 65 henkilöä. Osa työllistetyistä oli useammalla kuin yhdellä työjaksolla. Projektin vuosina 2008–2014 aloittaneista 307 henkilöstä on välittömästi työjakson päättymisen jälkeen työllistynyt tai siirtynyt koulutukseen 19,2 %. Aloittaneista henkilöistä projektin toimenpiteiden aikana tai sen päätteeksi työllistyneitä oli sen sijaan 25,4 %. Näistä henkilöistä avoimille työmarkkinoille työllistyi 7,8 % ja tukitöihin 17,6 %. Projektin keskeyttäneitä oli 16,6 %. Keskeyttäneistä noin puolet keskeytti työllistymisen tai koulutukseen siirtymisen vuoksi, joten heidän kohdallaan voidaan puhua "positiivisesta keskeyttämisestä".

Työntekijöille tehdyn kyselyn mukaan 60 % oli sitä mieltä, että työjaksosta oli heille paljon tai jonkin verran hyötyä jatkotyöllistymisessä. Vaikka suuri osa osallistujista jäikin työttömäksi, oli kyselyjen mukaan vajaalla puolella halu hakeutua töihin, koulutukseen tai yrittäjäksi.

Työntekijöiden oman arvion mukaan työjaksoilla on ollut positiivisia vaikutuksia oma-aloitteisuuden lisääntymiseen ja itsetunnon kohoamiseen. Jo kuuden kuukauden työjaksot ovat hyödyttäneet työntekijää mm. ehkäisemällä syrjäytymistä ja pitämällä yllä työkykyä. Tärkeää on myös ollut kokemus siitä, että tekee työtä, jolla on merkitystä ja jota arvostetaan.

Projektin aikana työntekijät kunnostivat, hoitivat tai rakensivat lähes 600 maisemanhoidon, ympäristönhoidon, virkistyskäytön ja rakennusperinnön kohdetta. Kohteet ovat yleishyödyllisiä ja toimivat esimerkkeinä rakennetun ja kulttuuriympäristön sekä perinnemaiseman hoidosta ja hoidon keinoista. Töiden avulla ylläpidettiin, hoidettiin ja säilytettiin julkista rakennusperintöä. Virkistyskäytön työt edistivät kuntalaisten hyvinvointia ja tukivat alueen matkailua. Maisemanhoidon työt paransivat alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Lisää tuloksia löytyy loppujulkaisusta.

                                                                            eu-lippu.jpgvipuvoimaaEU_rgb.jpg

Julkaistu 27.1.2015 klo 17.00, päivitetty 29.1.2015 klo 11.50