LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon

Työllistämistä, koulutusta ja ympäristönhoitoa Keski-Suomessa

LAPE -projekti koulutti ja työllisti Keski-Suomen maakunnassa kulttuuriympäristön ja ympäristön hoidon ja kunnostuksen töihin työntekijöitä vuosina 2008–2014. Hanke päättyi 28.2.2015. Projektia rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Projektin päätavoitteena oli työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen.

Vuosittain projektiin valittiin 60 pitkäaikaistyötöntä, työtöntä, työttömyyden uhan alla olevaa henkilöä sekä työmarkkinoille pyrkivää nuorta. Työjaksolle työntekijät palkkasi kunta. Ennen työjaksoa projektiin osallistujille järjestettiin kuukauden työvoimakoulutus, jonka tavoitteena oli parantaa työntekijöiden ammatillisia valmiuksia ja edistää jatkotyöllistymistä.

Projektin koulutus- ja työjaksolla opitut ja toteutetut työt olivat perinnerakentamiseen, virkistyskäyttöpaikkojen ja luonnonsuojelualueiden rakenteiden kunnostamiseen sekä maisemanhoidon töihin liittyviä. Työkohteet valittiin kuntien esityksestä yleishyödyllisyyden sekä kulttuurihistoriallisten ja ympäristöarvojen perusteella. Kohteet valmisteltiin Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen ohjauksessa ja toteutettiin projektityönjohtajien työnjohdossa.

eu-lippu.jpg  vipuvoimaaEU_rgb.jpg

Julkaistu 21.1.2014 klo 13.06, päivitetty 26.1.2015 klo 11.38