Kysyttyä nyt

Ruoppausta
© Kuva Sami Moilanen

On aika tehdä ilmoitus kevään ruoppaustöistä

Ruoppauksista pitää tehdä ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9. - 31.5. välisenä aikana. Suojelu- ja Natura-alueilla sekä linnustolle tärkeillä alueilla ruoppausaika on 1.10. - 31.3.

Kesällä suoritettavista vesikasvillisuuden niitoista tulee myös ilmoittaa ELY-keskukselle 30 vuorokautta ennen työn aloittamista. Jos niittoja aiotaan tehdä suojelualueilla, ne tulee suunnitella viranomaisten kanssa yhteistyössä.

Ohjeita ja sähköisen lomakkeen löydät Rannan ruoppaus -sivulta.

Julkaistu 8.11.2018 klo 13.56, päivitetty 14.2.2019 klo 8.55

Aihealue: