Toiminta

kymPOVERI kuva2
Kymenlaakson pohjavesiriskit hallintaan, kymPOVERI

  • Pohjavesien suojelusuunnitelmat  tärkeimmille riskialueiksi luokitelluille pohjavesialueille, Kouvolan, Haminan, Iitin, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän alueilla
  • Aiemmin laadittujen suojelusuunnitelmien päivitys
  • Tiedottaminen projektin edetessä
  • Päivitysohjelmat valmiille suojelusuunnitelmille
  • Ohjeet kunnille suojelusuunnitelmien seurantaryhmien toimintaan
  • Pohjavedentarkkailuohjelmarunkoesitykset niille pohjavesialueille, joilla tarkkailun laajentamiselle katsotaan olevan tarvetta

kymPOVERI logoyhd

Julkaistu 18.11.2013 klo 8.46, päivitetty 19.9.2014 klo 13.58