Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Kymenlaakson pohjavesiriskit hallintaan, kymPOVERI    kymPOVERI kuva 4              

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma sisältää seuraavat pääkohdat:                                     

  1. Hydrogeologiset selvitykset ja tutkimukset
  2. Vedenottamo- ja ohjeellisten suoja-alueiden määrittely
  3. Riskitekijöiden kartoitus ja riskinarviointi
  4. Toimenpidesuositukset riskien vähentämiseksi
  5. Toimenpiteet vahinkotapauksissa

Suojelusuunnitelmat on hankkeessa laadittu seuraaville pohjavesialueille:

Kunta Pohjavesialue Uusi suojelusuunnitelma Suojelusuunnitelman päivitys
Hamina Ruissalo A X
Ruissalo B X
Husula X
Neuvoton X
Iitti Arola X
Tillola X
Vuolenkoski X
Ruokosuo X
Kouvola Kaipiainen  X
Mettälä X
Okanniemi  X
Ruhmaanharju  X
Selänpää A X
Selänpää B  X
Sippola X
Takamaa  X
Tornionmäki  X
Utti X
Voikkaa X
Elimäen kirkonkylä X
Jokela X
Nappa A X
Nappa B X
Tuohikotti  X
Miehikkälä Pellinkangas X
Muurikkala X
Saivikkala X
Pyhtää Siltakylä X
Korkiaharju A X
Korkiaharju B X
Kaunissaari X
Virolahti Härmänkangas X

Valmistuneet pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat löytyvät ympäristö.fi –verkkosivustolta osoitteesta:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjavesialueiden_suojelusuunnitelmat?f=KaakkoisSuomen_ELYkeskus

kymPOVERI logoyhd

Julkaistu 19.11.2013 klo 8.20, päivitetty 15.10.2014 klo 10.07