Hyppää sisältöön

Ympäristöministeriö muuttanut suurten polttolaitosten kansallista siirtymäsuunnitelmaa

Uutinen 13.5.2020 klo 10.14

Ympäristöministeriö on muuttanut suuria polttolaitoksia koskevaa kansallista siirtymäsuunnitelmaa poistamalla suunnitelmasta neljä laitosta.

Suunnitelmasta poistetut laitokset ovat:

  • Metsä Fibre Joutseno Oy, Joutsenon tehdas, kattila AA,
  • Tervakoski Oy, kattilat K14809, K17440 ja K12731,
  • Helen Oy, Hanasaari B-voimalaitos rikkidioksidipäästöjen osalta,
  • Helen Oy, Salmisaari B-voimalaitos rikkidioksidipäästöjen osalta.

Siirtymäsuunnitelmaa on muutettu toiminnanharjoittajien hakemusten mukaisesti. Metsä Fibre Joutseno Oy:n ja Tervakoski Oy:n laitosten polttoainetehoja on pienennetty niin paljon, että ne eivät enää voi kuulua suunnitelmaan. Helen Oy:n laitokset ovat siirtyneet noudattamaan valtioneuvoston asetuksen suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta (936/2014, SUPO-asetus) mukaisia rikkidioksidin päästöraja-arvoja. Siirtymäsuunnitelman muutoksella ei arvioida olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia. Kansallinen siirtymäsuunnitelma päättyy siihen edelleen kuuluvien polttolaitosten osalta 30.6.2020.

  • Ympäristöministeriön päätös (pdf) valtioneuvoston päätöksen ympäristösuojelulain 101 §:ssä tarkoitetusta suuria polttolaitoksia koskevasta kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta muuttamisesta (28.4.2020) sivulla Ilmansuojelulainsäädäntö

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta valtioneuvoston jakelukeskuksessa

Ympäristöministeriön päätös siirtymäsuunnitelmaa koskevassa asiassa VN/9320/2019 on nähtävillä 19.6.2020 saakka Valtioneuvoston jakelukeskuksessa osoitteessa Ritarikatu 2B, Helsinki. Päätös koskee valtioneuvoston 20 päivänä joulukuuta 2012 hyväksymän ympäristönsuojelulain (527/2014) 101 §:ssä tarkoitetun suuria (polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin) polttolaitoksia koskevan kansallisen siirtymäsuunnitelman muuttamista. Tämä ilmoitus on julkaistu ympäristöministeriön verkkosivulla 13.5.2020. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Sami Rinne, sami.rinne@ym.fi, p. 0295 250 361


Aihealue: