Hyppää sisältöön

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä paristojen ja akkujen keräystä tehostetaan

Tiedote 3.7.2014 klo 13.29

Valtioneuvosto on tänään 3.7. antanut uudet asetukset sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta sekä paristoista ja akuista. Asetuksilla edistetään käytöstä poistettujen tuotteiden erilliskeräystä ja kierrätystä.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot ja akut ovat niin sanotun tuottajavastuun alaisia tuotteita. Tuotteiden valmistajan tai maahantuojan on järjestettävä käytöstä poistettujen tuotteiden erilliskeräys ja kierrätys sekä vastattava niiden jätehuollon kustannuksista.

Pienet sähkö- ja elektroniikkalaitteet kaupan keräykseen ilman ostovelvoitetta

Asetuksilla säädetään vaatimuksista, jotka koskevat käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, paristojen ja akkujen erilliskeräystä, vastaanottoa, kierrätystä, muuta käsittelyä ja siirtoja toiseen maahan. Tuottajien on muun muassa järjestettävä koko maahan vähintään 400 kiinteää vastaanottopaikkaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromulle.

Asetukset tulevat voimaan 15.7.2014.  Ne korvaavat aiemmat samannimiset asetukset. Samanaikaisesti tulee voimaan myös jätelain muuttamisesta annettu laki, jossa muun ohella säädetään kaupan velvollisuuksista sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erilliskeräyksessä.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteita myyvien, myyntipinta-alaltaan yli 1000 m2 päivittäistavarakauppojen ja muiden yli 200 m2 kauppojen, on jatkossa otettava vastaan kaikki pienet (alle 25 cm) käytöstä poistetut laitteet ilman uuden laitteen ostovelvoitetta. Kauppojen on lisäksi otettava vastaan myös näitä suuremmat laitteet, joiden tilalle ostetaan uusi vastaava laite. Jätelaki velvoittaa myös paristoja ja akkuja myyvät liikkeet ottamaan vastaan kaikki käytöstä poistetut kannettavat akut ja paristot ilman uuden tuotteen ostovelvoitetta.

Asetuksissa määritellään myös kyseisten käytöstä poistettujen tuotteiden keräysasteita ja hyödyntämistavoitteita koskevat vähimmäisvaatimukset. Asetuksissa säädetään lisäksi tiedottamisesta tuotteiden käyttäjille, tuotteiden merkitsemisestä, seurantatietojen ilmoittamisesta ja kokoamisesta ja tuottajarekisteriin tehtävän hakemuksen sisällöstä. Paristojen ja akkujen elohopea- ja kadmiumpitoisuuksia rajoitetaan.

Asetusten taustalla on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua sekä käytöstä poistettuja paristoja ja akkuja koskevat uudistetut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit.

Lisätiedot:

Ympäristöneuvos Klaus Pfister, ympäristöministeriö, p. 0295 250 226, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (paikalla 3.7.)

Neuvotteleva virkamies Tarja-Riitta Blauberg, ympäristöministeriö, p. 0295 250 059, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (lomalla 7.7.-8.8.)

Ympäristöneuvos Jarmo Muurman, ympäristöministeriö, p. 0295 250 185, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (paikalla 7.7.-11.7.)

Ylitarkastaja Teemu Virtanen, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (tuottajavastuun valtakunnallinen viranomainen), p. 0295 036 399, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi