Pilaantuneet maa-alueet – Pohjois-Karjala

Pohjois-Kapima_kuvat4_pka.jpgrjalan alueella on kartoitettu noin 1500 mahdollisesti pilaantunutta maa-aluetta, joista noin 300 kohdetta sijaitsee luokitetuilla pohjavesialueilla. Pilaantuneiden alueiden maaperää on kunnostettu Pohjois-Karjalassa 1990-luvun alusta lähtien.

Kunnostettuja kohteita ovat vanhat kaatopaikat, saha-alueet, polttoaineiden jakelupisteet ja teollisen toiminnan pilaamat alueet. Pohjois-Karjalan alueella on selvitetty tai kunnostettu noin 600 pilaantunutta maa-aluetta vuosina 1990–2013.


Pohjois-Karjalan kohteet Maaperän tilan tietojärjestelmässä

Maaperän tilan tietojärjestelmässä on tietoja alueista, joiden maaperään on voinut päästä haitallisia aineita, joiden tilaa on selvitetty tai jotka on jo puhdistettu. Pohjois-Karjalassa tällaisia maa-alueita on yhteensä 1507 kappaletta ja koko maassa noin 24 750 kappaletta. Kiiinteistöjen omistajille on tiedotettu tietojärjestelmästä ja heitä on pyydetty tarkistamaan kiinteistöään koskevat tiedot. Näin pyritään varmistamaan kiinteistönomistajien tietoisuus maaperässä mahdollisesti olevista haitallisista aineista ja tietojärjestelmän tietojen luotettavuus.

I-luokan pohjavesialueilla sijaitsee 213 kohdetta ja II-luokan pohjavesialueilla 81 kohdetta.

Kunnostustoimenpiteitä on tehty yhteensä 473 kohteessa. Eniten kunnostustoimenpiteitä on ollut polttoaineen jakeluun ja liiketoimintaan liittyvissä kohteissa 244 kpl (51,6 %). Seuraavaksi merkittävimpinä toimialoina ovat jätteenkäsittely (sis. romuttamot) yhteensä 30 kohdetta (6,3 %) sekä moottoriajoneuvojen huoltoon ja korjaukseen liittyvät kohteet 23 kappaletta (4,9 %).

MATTI_PKA_2013_500px.jpg

Kaavio: MATTI-tietojärjestelmässä olevat kohteet toimialoittain Pohjois-Karjalan alueella v.2013

Valtion jätehuoltotyöt

Pohjois-Karjalassa on kunnostettu valtion jätehuoltotöinä pohjavesialueilla tai välittömästi asutuksen läheisyydessä sijaitsevia vanhoja kaatopaikkoja ja teollisen toiminnan pilaamia kiinteistöjä. Kunnostettuja kohteita on yhteensä 26 kappaletta.

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamispäätökset Pohjois-Karjalassa

Oheisen linkin alta löytyy Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristönsuojelulain mukaisista ilmoituksista tekemät pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevat kunnostuspäätökset. Päätökset sisältävät määräykset niistä asioista miten puhdistaminen tulee toteuttaa.

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

Maaperän ja pohjaveden puhdistamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle, jos puhdistaminen ei ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun nojalla edellytä ympäristölupaa.

Pilaantuneiden maiden käsittelypaikat Itä-Suomessa

Oheisesta liitetiedostosta löytyy vastaanottopaikkojen yhteystietoja.

Julkaistu 14.11.2014 klo 14.57, päivitetty 20.11.2014 klo 11.33