Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi - Häme

Hämeen ELY-keskuksen tekemät päätökset direktiivilaitosten uusista parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) koskevista päätelmistä toimitetuista toiminnanharjoittajien selvityksistä.

Päätökset

 

Elintarvikkaiden ja maidon valmistus ja jatkojalostus (Food, drink and milk industries, FDM)

Lasiteollisuus (Glass manufacturing, GLS)

Massa- ja paperiteollisuus (Pulp and Paper, PP)

Sikojen ja kanojen tehokasvatus (Intensive rearing of poultry and pigs, IRPP)

Suuret polttolaitokset (Large Combustion Plants, LCP)

Jätteidenkäsittely (Waste Treatments, WT)

Julkaistu 21.7.2015 klo 12.50, päivitetty 10.9.2020 klo 11.14

Julkaisija: