Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi (BAT) - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tekemät päätökset direktiivilaitosten uusista parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) koskevista päätelmistä toimitetuista toiminnanharjoittajien selvityksistä.

Päätökset


Jätteenkäsittely (Waste Treatments, WT) 

Lasiteollisuus (Glass manufacturing, GLS)

Massa- ja paperiteollisuus (Pulp and Paper,  PP)

Sementti-, kalkki- ja magnesiumoksiditeollisuus (Cement, Lime and Magnesium Oxide, CLM)

Sikojen ja kanojen tehokasvatus (Intensive rearing of poultry and pigs, IRPP)

Suuret polttolaitokset (Large combustion plants, LCP)

Värimetalliteollisuus (Non-ferrous metals, NFM)

Öljyjalostamot (Refining of mineral oil and gas, REF)

Julkaistu 24.6.2015 klo 15.37, päivitetty 2.9.2019 klo 11.04