Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi - Pohjois-Savo

Pohjois-Savon ELY-keskuksen tekemät päätökset direktiivilaitosten uusista parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) koskevista päätelmistä toimitetuista toiminnanharjoittajien selvityksistä.

Päätökset

Massa- ja paperiteollisuus (Pulp and Paper,  PP)

Suuret polttolaitokset (Large Combustion Plants, LCP)

Jätteidenkäsittely (Waste Treatments, WT)

Julkaistu 17.6.2015 klo 11.47, päivitetty 14.6.2019 klo 11.38