Luvan tarkistaminen Uusimaa

Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi - Uusimaa


Uudenmaan  ELY-keskuksen tekemät päätökset direktiivilaitosten uusista parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) koskevista päätelmistä toimitetuista toiminnanharjoittajien selvityksistä.

 

Päätökset

 

Jätteidenkäsittely

Suurivolyymisten orgaanisten kemikaalien valmistus (LVOC)

Suuret polttolaitokset (Large Combustion Plants, LCP)

Kemianteollisuuden jätevesien ja -kaasujen käsittely

Sementti-, kalkki- ja magnesiumoksiditeollisuus (Cement, Lime and Magnesium Oxide, CLM)

Öljyn ja kaasun jalostus (Refining of mineral oil and gas, REF)

Massan, paperin ja kartongin tuotanto (Pulp and Paper, PP)

Lasiteollisuus (Glass manufacturing, GLS)

Sikojen ja kanojen tehokasvatus (Intensive rearing of poultry and pigs, IRPP)

 

 

Julkaistu 3.7.2015 klo 14.46, päivitetty 1.11.2019 klo 9.35

Julkaisija: