Kestävä, kehittyvä kemia -seminaari 3.12.2019 Helsingissä

Uutinen 4.12.2019 klo 10.52
 • Miten suuntaamme toimintamme kestävään, vähäpäästöiseen suuntaan?
 • Millä keinoilla saavutamme turvalliset ja tehokkaat materiaalikierrot?
 • Kuinka tuotesuunnittelua tulee kehittää eri sektoreilla?

Aika: 3.12.2019 klo 9-16
Paikka: ympäristöministeriö, pankkisali, Aleksanterinkatu 7, Helsinki

Seminaari on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Seminaari on suunnattu elinkeinoelämän eri sektorien toimijoille ja asiantuntijoille, viranomaisille sekä alan tutkijoille.

Kestävän kemian avulla tehostetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä, kemikaalien ja kemikaalipalveluiden kehittämistä sekä edistetään terveydelle ja ympäristölle turvallisempien tuotteiden suunnittelua, valmistusta ja käyttöä. Kestävän kemian tavoitteena on vähentää mm. ilmastovaikutuksia sekä energian ja materiaalien käyttöä. Seminaarissa käsittelemme näitä tavoitteita kolmen teeman kautta: muovien tulevaisuus, nano- ja biomateriaalit sekä mineraalien hyödyntäminen.

Seminaari on osa kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman toimeenpanoa. Seminaarin järjestelyistä vastaavat ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Kemikaalineuvottelukunta, Suomen ympäristökeskus ja Kemianteollisuus ry.

Teemat

 1. Muovien uusi tulevaisuus
  •  Suomen muovitiekartta
  • Kierrätyslähtöinen tuotesuunnittelu
  •  Kemiallinen kierrätys
 2.  Nano- ja biomateriaalit
  • Biopohjaiset nanomateriaalit kestävän kemian edistäjänä
  • Case nanoselluloosa
  • Biomateriaalit uuden sukupolven tekstiileissä
 3. Akkukemikaalit ja mineraalien hyödyntäminen
  •  Akkutuotannon odotukset kemialle
  • Raaka-aineiden tarve
  • Kierrättäminen ja sen esteet

Seminaarin päättää paneelikeskustelu säädösten vaikutuksista kestävän kemian ja kiertotalouden edistämiseen.

Ohjelma

8:30 - 9:00      Aamukahvi

9:00 - 9:15      Seminaarin avaus, Hinni Papponen, ympäristöministeriö

9:15 - 9:40     Keynote-puhe (pdf), Jukka Malm, Euroopan kemikaalivirasto

9:40 - 11:00    Muovien uusi tulevaisuus

Keskustelu

11:00 - 12:00  Lounas (omalla kustannuksella)

12:00 - 13:15  Nanomateriaalit ja biomateriaalit

Keskustelu

13:15 - 13:45  Kahvi

13:45 - 15:00  Akkukemikaalit ja mineraalien hyödyntäminen

Keskustelu

15:15 - 15:45  Paneelikeskustelu: Miten rajapinnat eri säädösten välillä vaikuttavat kestävän kemian ja kestävän kiertotalouden edistämiseen?

 • Moderaattori: Anna-Maija Pajukallio, ympäristöministeriö
 • Panelistit: Eeva Punta, SWECO; Jyrki Alkio, työ- ja elinkeinoministeriö; Topi Turunen, SYKE; Sirpa Laitinen, Työterveyslaitos

15:45  - 16:00  Yhteenveto ja seminaarin päätös, Hinni Papponen, ympäristöministeriö

 

Lisätiedot:

Johtava tutkija Jaakko Mannio, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 406, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Asiantuntija Jussi Poutanen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 319, etunimi.sukunimi@stm.fi

Neuvotteleva virkamies Hinni Papponen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 384, etunimi.sukunimi@ym.fi

Johtava asiantuntija Eliisa Irpola, Kemianteollisuus ry, p. 040 539 2556, etunimi.sukunimi@kemianteollisuus.fi