Kemikaalien ympäristöriskit - tiedotteet


Julkaistu
Lapissa vähän ympäristömyrkkyjä, riskeinä ilmastonmuutos ja uudet kemikaalit

Suomen Lappi on maineensa veroisesti puhdas, vaikka pieniä määriä ympäristömyrkkyjä löytyy ilmasta, vedestä ja eliöistä. Arktisen alueen huolenaiheena ovat erityisesti kaukaa kulkeutuvat aineet sekä m...

24.8.2016
Ympäristömyrkkyjen kaukokulkeutumista Suomen Lappiin selvitetään

Kuluttajatuotteissa yleisesti käytössä olevien ympäristömyrkkyjen esiintyvyyttä ja pitoisuuksia elinympäristössä tunnetaan huonosti. Suomen ympäristökeskus SYKE, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos ja Il...

23.2.2016
Väitös: Mikrobitoiminnan tehostaminen edistää torjunta-aineilla pilaantuneen maan ja pohjaveden puhdistumista

Hiilen lisääminen maaperän tai pohjaveden mikrobeille osoittautui lupaavimmaksi puhdistusmenetelmäksi torjunta-aine atratsiinia sisältävän pohjaveden ja maan puhdistuksessa. Tämä selviää Aura Nousiais...

10.2.2015
Suomen vesistöihin päätyy vähän kasvinsuojeluaineita, ongelmat paikallisia

Kasvinsuojeluaineista ei aiheudu laajoja ongelmia Suomen vesistöille. Kasvinsuojeluaineita päätyy vesistöön maatalousvaltaisilla alueilla, mutta niiden pitoisuudet ovat pääosin alhaisia. Paikallisia h...

30.1.2015
Pohjavesien suojelun avuksi ilmainen työkalu

Suomen ympäristökeskus on kehittänyt yrityksille, viranomaisille, konsulteille ja tutkijoille työkalun pohjavesien suojelun apuvälineeksi. Tavoitteena oli saada pohjavesiselvitysten tarve ja tutkimusm...

28.11.2014
Vertaile verkossa ruokavalintojesi ympäristö- ja terveysvaikutuksia

Uudella FOODWEB-verkkosovelluksella kuluttaja voi vertailla erilaisten ruoka-annosten ympäristövaikutuksia ja suhteuttaa ne terveellisyyteen sekä haitallisten aineiden altistukseen. Sivustolta löytyy ...

25.2.2014
Vaarallisten jätteiden hävittäminen Padasjoella hoidetaan valtion rahoituksella

Valtio joutuu rahoittamaan Padasjoella toimineen Oy PP-Recycling Ltd:n jälkeensä jättämien vaarallisten jätteiden poisviennin ja käsittelyn. Hallituksen 4. lisätalousarvioesitykseen sisältyy määräraha...

24.10.2013