Lääkeaineet

Erilaisia PPCP-yhdisteitä (Pharmaceuticals and Personal Care Products) ja niiden aktiivisia komponentteja tuotetaan satoja tonneja vuosittain. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella näitä ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkeaineita on havaittu laajalti myös ympäristöstä. Lääkeaineiden aiheuttamiin ympäristöongelmiin herättiin 1990 -luvulla jolloin kävi ilmi, että tulehduskipulääkkeenä käytetty diklofenaakki romahdutti Etelä-Aasiassa korppikotkakantoja. Joidenkin lääkeaineiden on myös havaittu häiritsevän esim. kalojen lisääntymistä ja käyttäytymistä sekä edesauttavan antibioottiresistenssin syntyä.

Lääkeaineita voi päätyä ympäristöön niiden käytön seurauksena, mutta myös eläinlääkinnästä, lääkkeiden valmistuksesta tai kun käyttämättömien sekä vanhentuneiden lääkkeiden käsittely ei ole asianmukaista. Suomessa kaikki eläinten ja ihmisten terveydenhoidossa syntyvät lääkejätteet luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Lääkejäte tulee toimittaa apteekkiin, josta se toimitetaan edelleen ongelmajätteenkäsittelyyn. Lääkeaineiden lisäksi myös huumausaineita kulkeutuu ympäristöön.

 
 
Julkaistu 15.12.2015 klo 9.51, päivitetty 11.6.2021 klo 14.53