Kuluttajakemikaalit

Kotitalouksista muodostuvien päästöjen hallinta on huomattavasti hankalampaa, kuin esimerkiksi lupaehtoja noudattavien teollisuuslaitosten. Erilaiset kuluttajakemikaalit voivat päätyä ympäristöön niiden käytön seurauksena esim. jätevesien mukana. Monet kuluttajatuotteet myös sisältävät haitallisia yhdisteitä, joiden tarkoituksena on parantaa tuotteiden laatua, elinaikaa tai turvallisuutta. Tällaisia kemikaaleja ovat mm. fluoria sisältävät pintakäsittelyaineet (PFAS-yhdisteet), bromatut palonestoaineet (PBDE, HBCD), muovien lisäaineet (ftalaatit), mm. puhdistusaineissa käytetyt alkyylifenolit (NP/NPE), kosmetiikan sisältämät yhdisteet (triklosaani, myskit) sekä erilaiset lääkeaineet (ks. myös lääkeaineet ja hormonitoimintaa häiritsevät yhdisteet).

Vesistöistä määritettäviä kuluttajakemikaaleja ja lääkeaineita on pintavesien lisäksi löydetty mm. merivedestä, pohjavedestä, pohjasedimenteistä ja jätevedenpuhdistuksessa syntyvästä lietteestä. Mikäli jätevedenpuhdistamoilla syntyvää lietettä käytetään lannoitukseen, voi osa näistä yhdisteistä kulkeutua edelleen pelloille ja äärimmäisissä tapauksissa ravintokasveihin. Joitain kuluttajakemikaaleja sekä lääkeaineita on pystytty määrittämään myös eliöistä kuten luonnonkaloista ja lieroista. Pitkäaikaisen eli kroonisen altistumisen vaikutuksia tulee määrittää tarkemmin, jotta näiden yhdisteiden aiheuttama riski eliöstölle voidaan arvioida varmemmin.

Julkaistu 15.12.2015 klo 9.52, päivitetty 19.12.2019 klo 16.27