Kemikaalien yhteisvaikutukset

Kemikaaleja voi päätyä ympäristöön niiden kaikista elinkaaren (valmistus, käyttö, hävitys) eri vaiheista. On arvioitu, että käytössä olisi nykyään yli 100 000 kemiallista ainetta ja lukuisia niistä koostuvia seoksia. Näin ollen myös ihminen ja ympäristö voivat altistua useille eri lähteistä peräisin oleville kemikaaleille samanaikaisesti. Ihmisten altistuminen erilaisille kemikaaleille tapahtuu pääasiassa suun tai ihon kautta sekä hengitysteitse. Ympäristön eläinten kemikaalialtistumisen tapahtuu pääasiassa ravinnon ja veden kautta.

Kemikaalien riskinarvioinnissa haittavaikutuksia on tutkittu yksittäisille yhdisteille, mutta lukuisten eri kemikaalien yhteisvaikutuksia ei tunneta riittävästi. Niiden on arveltu olevan syy moniin haitallisiin ympäristö- ja terveysvaikutuksiin. Yhteisvaikutukset aiheuttavat huolta siitä syystä, että usealle aineelle yhtäaikaisesta altistumisesta aiheutuva kokonaisriski voi olla suurempi kuin yksittäisistä kemikaaleista aiheutuva riski. 

Yhteisvaikutusten eri muodoille on esitetty seuraavia mahdollisuuksia:

  • additiivinen eli aineiden yhteisvaikutus on yhtä suuri kuin yksittäisten yhdisteiden osavaikutusten summa
  • toisiaan vahvistava (synergistinen), eli yhdisteiden yhteisvaikutus on suurempi kuin yksittäisten osavaikutusten summa
  • toisiaan heikentävä (antagonistinen), eli yhdisteiden yhteisvaikutus on pienempi kuin yksittäisten osavaikutusten summa.

Kemikaalien vaikutusmekanismit elimistössä ja eliöissä voivat olla monimutkaisia. Vaikka yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet olisivat ns. haitattomiksi tunnetuilla pitoisuustasoilla, voi eri yhdisteiden toisiaan vahvistava yhteisvaikutus silti johtaa haittavaikutusten ilmenemiseen.  Lisäksi yhteisvaikutusten arvioimisesta tekee erityisen hankalaa se, että altistusta aiheuttavien kemikaalien eri yhdistelmiä voi olla lukemattomia. Riskinarvioinnissa kemikaalien yhteisvaikutuksia voidaan kuitenkin arvioida tutkimalla tunnettujen seosten myrkyllisyyttä tai ennustamalla mahdollisia yhteisvaikutuksia laskennallisesti.

Julkaistu 15.12.2015 klo 9.48, päivitetty 14.11.2019 klo 13.53