Hormonitoimintaa häiritsevät yhdisteet

Elimistön luonnolliset hormonit kuten testosteroni, estrogeeni, kilpirauhashormoni ja insuliini muodostavat monimutkaisen ja herkän järjestelmän. Tämä hormonijärjestelmä ohjaa laaja-alaisesti eliöiden elintoimintoja kuten kehitystä, kasvua, lisääntymistä ja käyttäytymistä. On kuitenkin havaittu, että eräät synteettiset tai luonnosta peräisin olevat kemialliset yhdisteet saattavat häiritä näiden luonnollisten hormonijärjestelmien toimintaa ja aiheuttaa näin ollen erilaisia haittavaikutuksia. Tällaisia ihmisen tarkoituksellisesti tai tahattomasti valmistamia yhdisteitä ovat esim. erilaiset lääkeaineet, dioksiinit ja dioksiinien kaltaiset yhdisteet, PCB-yhdisteet, DDT ja eräät muut pestisidit, muovien lisäaineet kuten ftalaatit sekä bisfenoli-A.

Maailman terveysjärjestö WHO (WHO/IPCS, 2002) määrittelee hormonihäiritsijät seuraavasti: hormonihäiritsijä on ulkoinen aine tai seos, joka muuttaa hormonitoimintaa ja aiheuttaa terveyshaittoja terveessä organismissa, sen jälkeläisissä tai populaatioissa. Hormonihäiritsijät ovat siis kemiallisia yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa eliöille mm. kehitys- ja lisääntymishäiriöitä sekä haitata hermoston tai immuunipuolustuksen toimintaa. Hormonitoimintaa häiritsevien kemikaalien uskotaan vaikuttavan hormonijärjestelmän toimintaan ainakin kolmella tavalla: jäljittelemällä elimistön luonnollisten hormonien vaikutusta, estämällä luonnollisten hormonien vaikutuksia tai vaikuttamalla hormonien pitoisuuteen elimistössä.

Hormonitoimintaa häiritseviä yhdisteitä voi löytyä mm. erilaisista arkisista kuluttajatuotteista kuten muovipulloista, säilyketölkeistä, pesuaineista, palonsuoja-aineista, leluista, kosmetiikasta sekä kasvinsuojelu- ja torjunta-aineista. Näin ollen ihminen voi altistua näille kemikaaleille joko suoraan esim. työpaikoilla tai kulutustuotteiden välityksellä tai epäsuorasti ympäristön välityksellä (ilma, vesi, maaperä). Ympäristössä eliöiden kemikaalialtistumisen tapahtuu pääasiassa ravinnon ja veden kautta.

 

Julkaistu 15.12.2015 klo 9.47, päivitetty 19.12.2019 klo 18.22