Tuottajayhteisön perustaminen

Kuka voi perustaa tuottajayhteisön

Tuottajat voivat yhdessä perustaa tuottajayhteisön huolehtimaan tuottajalle säädetyistä velvollisuuksista. Jos perustajina on järjestöjä tai muita organisaatioita, niiden kaikkien jäsenten on oltava tuottajia kyseisellä tuottajavastuualalla. Myöskään tuottajayhteisön jäseninä ei saa olla muita kuin kyseisen alan tuottajia.

Hakemus tuottajarekisteriin

Voidakseen toimia tuottajayhteisönä, tuottajayhteisön on tehtävä Pirkanmaan ELY-keskukselle hakemus tuottajarekisteriin hyväksymiseksi. Hakemuksessa tulee antaa tuottajayhteisön toimintaan liittyviä tietoja, kuten selvitys jätehuollon järjestämisestä, tuottajayhteisön säännöistä ja vakavaraisuudesta.

Säännöistä tai vastaavista muista asiakirjoista tulee käydä ilmi, että tuottajayhteisön omistajana, osakkaana tai jäsenenä voi olla vain kyseisen alan tuottajia, miten velvoitteet on jaettu tuottajien kesken ja miten uusi tuottaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta tuottajayhteisön kanssa. Lisäksi tuottajayhteisön tulee olla riittävän vakavarainen kyetäkseen vastaamaan sille siirretyistä velvoitteista jatkuvasti vähintään kuuden kuukauden ajan.

Ohjeet hakemuksen tekemiseen löytyvät Hakemukset tuottajarekisteriin -sivulta (linkki sivun oikeassa reunassa). 

Päätös tuottajarekisteriin hyväksymisestä

Pirkanmaan ELY-keskus hyväksyy tuottajayhteisön tuottajarekisteriin, jos jätelain 102 §:ssä mainitut hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Hyväksymisestä tehdään päätös.

Julkaistu 26.8.2013 klo 10.33, päivitetty 3.9.2019 klo 14.47
Julkaisija: