Seurantatietojen toimittaminen

Tuottajien ja tuottajayhteisöiden on vuosittain toimitettava seurantatiedot Pirkanmaan ELY-keskukseen taulukossa ilmoitettujen määräaikojen puitteissa. Seurantatiedoissa ilmoitetaan edellistä vuotta koskevat tiedot markkinoille lasketuista, kerätyistä, kierrätetyistä ja hyödynnetyistä määristä. Tuottajayhteisö toimittaa tiedot jäsentensä puolesta.

Tietojen toimittamatta jättämisestä voi seurata laiminlyöntimaksu, jonka suuruus on vähintään 500 euroa ja enintään 10 000 euroa. Ennen laiminlyöntimaksun määräämistä toiminnanharjoittajalle lähetetään kirjallinen kehotus toimittaa seurantatiedot.

Seurantatietolomakkeet

Seurantatietojen toimittamisessa pyydetään ensisijaisesti käyttämään sähköistä lomaketta.  Jos se ei ole mahdollista, täyttäkää ja tulostakaa pdf-lomake ja lähettäkää se ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi.
 

Tuottajavastuuala Vuosittainen määräaika Lomake (käyttäkää ensisijaisesti sähköistä lomaketta)

Akut ja paristot

  30.4.

Sähköinen lomake

Tulostettava pdf-lomake

Tulostettava pdf-lomake (ajovoima-akut)

Juomapakkaukset

  31.3.

Sähköinen lomake

Keräyspaperi   30.4.

Sähköinen lomake

Tulostettava pdf-lomake

Renkaat   30.4.

Sähköinen lomake

Tulostettava pdf-lomake

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet   30.4.

Sähköinen lomake

Tulostettava pdf-lomake

Romuajoneuvot   30.4.

Sähköinen lomake

Tulostettava pdf-lomake

Pakkaukset   30.9.

Sähköinen lomake

Tulostettava pdf-lomake

Tuottajien ja tuottajayhteisöiden tulee seurantatietojen lisäksi toimittaa tuottajayhteisöpäätöksissä viranomaiselle raportoitaviksi määrätyt tiedot.

Seurantatietojen käsittelystä perittävät maksut

Seurantatietojen käsittelystä ja tarkistamisesta peritään maksu. Maksu perustuu valtion maksuperustelakiin ja Valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskusten maksullisista suoritteista.

Maksut löytyvät maksuasetuksen (1372/2018) liitteenä olevasta maksutaulukosta.

Julkaistu 30.8.2013 klo 10.48, päivitetty 25.4.2019 klo 13.33
Julkaisija: