Hyppää sisältöön

Seurantatietojen toimittaminen

Tuottajien ja tuottajayhteisöiden on toimitettava seurantatiedot vuosittain Pirkanmaan ELY-keskukseen alla ilmoitettuihin määräaikoihin mennessä. Seurantatiedoissa ilmoitetaan edellisen vuoden tiedot markkinoille lasketuista, kerätyistä, kierrätetyistä ja hyödynnetyistä määristä. Seurantatietojen lisäksi tuottajien ja tuottajayhteisöjen tulee toimittaa viranomaiselle tuottajayhteisöpäätöksissä määrätyt tiedot.

Tuottajayhteisö toimittaa tiedot jäsentensä puolesta. Tietojen toimittamatta jättämisestä voi seurata laiminlyöntimaksu, jonka suuruus on vähintään 500 euroa ja enintään 10 000 euroa. Ennen laiminlyöntimaksun määräämistä tuottajalle lähetetään kirjallinen kehotus toimittaa seurantatiedot.

Seurantatietojen toimittaminen

Tuottajavastuun sähköisiä tietojärjestelmiä on uudistettu direktiivimuutosten vuoksi. Muutokset koskevat myös seurantatietojen sähköisiä lomakkeita. Uudistustyön vuoksi tuottajat ja tuottajayhteisöt voivat lähettää vuoden 2019 seurantatiedot hieman tavallista myöhemmin. Viivästyksen vuoksi myös seurantatietojen raportoinnin määräaikoja pidennettiin vuonna 2020.

Tuottajavastuuala Lomake käytettävissä Määräaika vuonna 2020

Akut ja paristot

3.6.

  30.6.

Juomapakkaukset

14.4.

  31.5.

Keräyspaperi

14.4.

  31.5.

Renkaat

14.4.

  31.5.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet

14.4.

  31.5.

Romuajoneuvot

14.4.

  31.5.

Pakkaukset

17.8.

  30.9.

Lomakkeet ja ohjeet

Seurantatietojen raportointilomakkeet löytyvät Aluehallinnon asiointipalvelusta. Palveluista valitaan Tuottajarekisterin asiointipalvelun alta Tuottajarekisterin määräaikaisraportointi. Lomakkeiden täyttämiseen on tämän sivun liitteissä yleisohje sekä erilliset, alakohtaiset ohjeet.

Aluehallinnon asiointipalvelun käyttämiseen löytyy lisäohjeita myös Toiminnanharjoittajan sähköinen raportointi -sivulta. Sivuilla olevat yleisohjeet soveltuvat myös tuottajarekisteri TURRE:n käyttämiseen.

Seurantatietojen käsittelystä perittävät maksut

Seurantatietojen käsittelystä ja tarkistamisesta peritään maksu. Maksu perustuu valtion maksuperustelakiin ja Valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskusten maksullisista suoritteista. Maksut löytyvät maksuasetuksen (1272/2020) liitteenä olevasta maksutaulukosta.

Ohjeet tuottajarekisteri TURREn käyttöön

Julkaistu 30.8.2013 klo 10.48, päivitetty 13.1.2021 klo 14.37
Julkaisija: