Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuu

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuu koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (SE-laitteet) valmistajia ja maahantuojia sekä myyjiä, jotka myyvät laitteita omilla tuotemerkeillään. Tuottajavastuu koskee lähes kaikkia ammattikäyttöön ja kuluttajille tarkoitettuja SE-laitteita. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuu perustuu jätelakiin (646/2011) ja valtioneuvoston asetukseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (519/2014). Asetuksen liitteessä 2 on lueteltu sähkö- ja elektroniikkalaiteluokat sekä esimerkkejä luokkiin kuuluvista tuotteista.

Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta, liite 2 (28.1.2019)

Tuottajavastuun hoitaminen

Jos yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu kuluttajille tarkoitettuja SE-laitteita (B-to-C), tuottajavastuun velvoitteet ovat niin suuret, että yrityksen kannattaa liittyä tuottajayhteisön jäseneksi. Kuluttajille tarkoitettuja SE-laitteita ovat kaikki sellaiset laitteet, joita käytetään tai voidaan käyttää kotitalouksissa riippumatta siitä myydäänkö ne kotitalouksille vai yrityksille.

Sähkö- ja elektroniikka-alan hyväksyttyjä tuottajayhteisöjä on viisi: ERP Finland ry, SER-Tuottajayhteisö ry sekä SELT ry, ICT-Tuottajaosuuskunta ty ja Flip ry, joihin saa yhteyden niiden yhteisen palveluyhtiö Elker Oy:n kautta. Linkit tuottajayhteisöihin sivun oikeassa reunassa.

Jos yrityksen tuotevalikoimassa on vain ammattikäyttöön (B-to-B) tarkoitettuja laitteita, yritys voi joko liittyä tuottajayhteisöön tai tehdä hakemuksen tuottajarekisteriin ja järjestää itse käytöstä poistettujen maahantuomiensa ja valmistamiensa laitteiden kierrätyksen, uudelleenkäytön ja muun jätehuollon. Hakemuslomake tuottajarekisteriin löytyy oikean reunan linkistä "Hakemukset tuottajarekisteriin".

Tuottajavastuun voi hoitaa myös perustamalla tuottajayhteisön yhdessä muiden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajien kanssa. Lisätietoja vasemman reunan linkistä "Tuottajayhteisön perustaminen". 

Muutoksia sähkölaitteiden tuottajavastuuseen

Sähkölaitteiden tuottajavastuuseen on tullut muutoksia. 15.8.2018 alkaen avoin soveltamisala (open scope) tarkoittaa sitä, että kaikki määritelmän mukaiset sähkö- ja elektroniikkalaitteet kuuluvat tuottajavastuun piiriin, jos niistä ei erikseen ole säädetty poikkeusta. Samalla siirrytään nykyisestä 10:stä laiteluokasta 6:een laiteluokkaan. Vaikka siirtymäajankohta on 15.8.2018, niin vuosi 2018 raportoidaan vanhan 10 laiteluokan mukaan ja vasta vuosi 2019 uuden 6 laiteluokan mukaan.

Muutoksia sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuuseen (28.1.2019)

Valtuutettu edustaja

Ohjeet valtuutetun edustajan nimeämisestä (30.12.2015)

Seurantatietojen toimittaminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajien ja tuottajayhteisöjen on toimitettava edellisen vuoden seurantatiedot Pirkanmaan ELY-keskukseen 30.4. mennessä. Jos tuottaja on liittynyt tuottajayhteisöön, sen ei tarvitse raportoida ympäristökeskukselle, vaan tuottajayhteisö raportoi jäsentensä puolesta.

Raportointilomake löytyy linkistä "Seurantatietojen toimittaminen".

Usein kysyttyä

Mistä löytyy lähin sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspiste?
Tiedot keräyspisteistä löytyvät Jätelaitosyhdistys ry:n ylläpitämästä valtakunnallisesta keräyspistehausta (kierrätys.info, linkki sivun oikeassa reunassa).

Koskeeko tuottajavastuu yritystuotteita?
Tuottajavastuu koskee sekä kotitalous- että yritystuotteita.

Voiko yritys viedä keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua?
Sopimuksen mukaan. Lisäksi yritys voi viedä keräyspisteeseen laadultaan ja määrältään kotitaloustuotetta vastaavaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, esimerkiksi muutaman kahvinkeittimen ja mikroaaltouunin tai tietokoneen.

Kuka toimii RoHS-viranomaisena?
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), linkki sivun oikeassa reunassa.

Julkaistu 5.8.2015 klo 8.55, päivitetty 27.6.2019 klo 14.07
Julkaisija: