Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuu

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuu koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (SE-laitteet) valmistajia ja maahantuojia sekä myyjiä, jotka myyvät laitteita omilla tuotemerkeillään. Tuottajavastuu koskee lähes kaikkia ammattikäyttöön ja kuluttajille tarkoitettuja SE-laitteita. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuu perustuu jätelakiin (646/2011) ja valtioneuvoston asetukseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (519/2014). Asetuksen liitteessä 1 on esimerkkejä tuottajavastuun alaisista SE-laitteista.

Tuottajavastuun hoitaminen

Jos yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu kuluttajille tarkoitettuja SE-laitteita (B-to-C), tuottajavastuun velvoitteet ovat niin suuret, että yrityksen kannattaa liittyä tuottajayhteisön jäseneksi. Kuluttajille tarkoitettuja SE-laitteita ovat kaikki sellaiset laitteet, joita käytetään tai voidaan käyttää kotitalouksissa.

Sähkö- ja elektroniikka-alan hyväksyttyjä tuottajayhteisöjä on viisi: ERP Finland ry, SER-Tuottajayhteisö ry sekä SELT ry, ICT-Tuottajaosuuskunta ty ja Flip ry, joihin saa yhteyden niiden yhteisen palveluyhtiö Elker Oy:n kautta. Linkit tuottajayhteisöihin sivun oikeassa reunassa.

Jos yrityksen tuotevalikoimassa on vain ammattikäyttöön (B-to-B) tarkoitettuja laitteita, yritys voi joko liittyä tuottajayhteisöön tai tehdä hakemuksen tuottajarekisteriin ja järjestää itse käytöstä poistettujen maahantuomiensa ja valmistamiensa laitteiden kierrätyksen, uudelleenkäytön ja muun jätehuollon.

Hakemuslomake tuottajarekisteriin löytyy linkistä "Hakemukset tuottajarekisteriin".

Valtuutettu edustaja

Ohjeet valtuutetun edustajan nimeämisestä (30.12.2015)

Seurantatietojen toimittaminen

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajien ja tuottajayhteisöjen on toimitettava edellisen vuoden seurantatiedot Pirkanmaan ELY-keskukseen 30.4. mennessä. Jos tuottaja on liittynyt tuottajayhteisöön, sen ei tarvitse raportoida ympäristökeskukselle, vaan tuottajayhteisö raportoi jäsentensä puolesta.

Raportointilomake löytyy linkistä "Seurantatietojen toimittaminen".

Usein kysyttyä

Mistä löytyy lähin sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspiste?
Tiedot keräyspisteistä löytyvät Jätelaitosyhdistys ry:n ylläpitämästä valtakunnallisesta keräyspistehausta (kierrätys.info, linkki sivun oikeassa reunassa).

Koskeeko tuottajavastuu yritystuotteita?
Tuottajavastuu koskee sekä kotitalous- että yritystuotteita.

Voiko yritys viedä keräyspisteeseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua?
Sopimuksen mukaan. Lisäksi yritys voi viedä keräyspisteeseen laadultaan ja määrältään kotitaloustuotetta vastaavaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, esimerkiksi muutaman kahvinkeittimen ja mikroaaltouunin tai tietokoneen.

Kuka toimii RoHS-viranomaisena?
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), linkki sivun oikeassa reunassa.

Julkaistu 5.8.2015 klo 8.55, päivitetty 18.12.2018 klo 14.32
Julkaisija: