Näin hoidat tuottajavastuun

Tuotteiden valmistajilla ja maahantuojilla on jätelain mukaan velvollisuus järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan kun tuotteet poistetaan käytöstä.

Voit hoitaa yrityksen tuottajavastuun valitsemalla yhden seuraavista tavoista:

  1. Liity tuottajayhteisön jäseneksi. Tällöin tuottajavastuu siirtyy tuottajayhteisölle, joka hoitaa tuottajan puolesta laissa säädetyt tuottajavastuuvelvollisuudet. 
  2. Tee Pirkanmaan ELY-keskukselle tuottajarekisterihakemus, ja järjestä tuottajavastuun alaisten tuotteiden keräys, kierrätys ja muu jätehuolto omalla kustannuksella. 
  3. Perusta tuottajayhteisö yhdessä muiden tuottajien kanssa.

Mikäli yritys on tuottajavastuussa useasta tuottajavastuualasta (esim. sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja pakkauksista), tuottajavastuu on hoidettava erikseen jokaiselta alalta.

Mikäli tuottaja ei hoida tuottajavastuutaan, Pirkanmaan ELY-keskus voi määrätä laiminlyöntimaksun. Maksun suuruus on yksi prosentti edellisen vuoden liikevaihdosta, kuintenkin vähintään 500 euroa ja enintään 500 000 euroa. Ennen maksun määräämistä tuottajalle lähetetään kirjallinen kehotus hoitaa tuottajavastuunsa.

Julkaistu 21.11.2019 klo 10.54, päivitetty 30.11.2020 klo 15.57
Julkaisija: