Keräyspaperin tuottajavastuu

Tuottajavastuu koskee paperituotteiden ammattimaisia maahantuojia sekä paperituotteiden valmistukseen käytettävän paperin valmistajia ja maahantuojia. Näiden on järjestettävä kustannuksellaan sanomalehtien, aikakauslehtien, toimistopaperin, kaupallisten luetteloiden, kirjekuorien ja muiden paperituotteiden hyödyntäminen ja jätehuolto. Paperin tuottajavastuu perustuu jätelakiin ja valtioneuvoston asetukseen keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä (528/2013).

Tuottajavastuun hoitaminen

Yritykselle helpoin tapa hoitaa tuottajavastuuvelvoitteensa on liittyä tuottajayhteisön jäseneksi. Suomessa on kaksi hyväksyttyä keräyspaperin tuottajayhteisöä, Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy ja Suomen Keräystuote Oy, linkit sivun oikeassa reunassa. Liittymällä tuottajayhteisön jäseneksi yritys siirtää tuottajavastuuvelvoitteensa tuottajayhteisön hoidettavaksi.

Jätelain mukaan tuottajien on järjestettävä keräyspaperille valtakunnallinen keräysverkko, johon keräyspaperin haltija voi palauttaa paperia maksutta. Tuottajayhteisöt ovat jäsentensä puolesta järjestäneet valtakunnallisen keräysverkon, jonka lisäksi tuottajayhteisöt vastaavat keräyspaperin hyödyntämistavoitteen (75 %) saavuttamisesta.

Ohje paperin tuottajavastuun hoitamiseksi (19.3.2019)

Kiinteistökohtainen paperinkeräys

Paperituotteet kerätään lähtökohtaisesti jokaiselta kiinteistöltä erikseen. Kiinteistön velvollisuus on järjestää paikka ja keräysastia paperinkeräystä varten. Velvollisuus ei kuitenkaan koske niitä kiinteistöjä, jotka sijaitsevat pientalo- tai haja-asutusalueella, jossa tuottajayhteisöt ovat järjestäneet paperinkeräyksen alueellisilla vastaanottopaikoilla.

Kiinteistö vastaa paperinkeräysastian ja –paikan järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista (esim. keräysastian vuokra). Tuottajayhteisö puolestaan kustantaa keräyspaperin jätehuollon tästä eteenpäin. Kiinteistöiltä ei saa periä maksua keräysastian tyhjennyksestä eikä kuljetuksesta.

Mikäli kiinteistö sijaitsee pientalo- tai haja-asutusalueella, jossa tuottajan ei tarvitse järjestää kiinteistökohtaista keräystä, kiinteistö voi tehdä sopimuksen maksullisesta paperinkeräyksestä kerääjän kanssa.

Tiedote taajamien taloyhtiöille paperin maksuttomasta keräyksestä kiinteistöiltä (8.11.2016)

Seurantatietojen toimittaminen

Paperin tuottajayhteisöjen on toimitettava edellisen vuoden seurantatiedot Pirkanmaan ELY-keskukseen vuosittain 30.4. mennessä. Raportointilomake löytyy linkistä "Seurantatietojen toimittaminen".

Julkaistu 26.8.2013 klo 16.20, päivitetty 16.9.2019 klo 14.31
Julkaisija: