Juomapakkausten palautusjärjestelmät

Juomien pakkauksista kannetaan juomapakkausveroa. Veroa ei kuitenkaan kanneta pantilliseen palautusjärjestelmään kuuluvasta pakkauksesta, joka täytetään uudelleen tai hyödynnetään raaka-aineena.

Juomien pakkaaja tai maahantuoja voi halutessaan saada juomapakkauksilleen verovapauden joko liittymällä hyväksyttyyn, toimivaan palautusjärjestelmään tai järjestämällä palautusjärjestelmän itse. Hyväksyttyjä jäseniä ottavia palautusjärjestelmiä ovat Suomen Palautuspakkaus Oy, Palpa Lasi Oy ja Ekopulloyhdistys. Liittymisestä näihin palautusjärjestelmiin voi kysyä järjestelmien ylläpitäjiltä (linkit sivun oikeassa reunassa).

Jotta verovapauden voi saada, palautusjärjestelmien ylläpitäjän tulee tehdä Pirkanmaan ELY-keskukselle hakemus tuottajarekisteriin hyväksymistä varten. Hakemuslomake löytyy linkistä "Hakemukset tuottajarekisteriin". Palautusjärjestelmän hyväksymispäätöksestä peritään maksu. Maksut löytyvät maksuasetuksen (1372/2018) liitteenä olevasta maksutaulukosta.

Juomapakkausten palautusjärjestelmiä säätelevät jätelaki (646/2011) ja valtioneuvoston asetus eräiden juomapakkausten palautusjärjestelmistä (526/2013). Verotusta säätelee laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004).

Juomapakkausten uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoitteet sekä pantit

Tavoitteena on, että pantillisia juomapakkauksia kerätään kierrätettäväksi tai uudelleenkäytettäväksi vähintään 90 prosenttia. Tavoitteiden saavuttamiseksi juomapakkauksille tulee asettaa pantti. Pantin on oltava vähintään:

  • metallisilla juomatölkeillä 0,15 euroa
  • yli 0,35 litran mutta alle 1 litran muovisilla pakkauksilla 0,20 euroa
  • vähintään 1 litran muovisilla pakkauksilla 0,40 euroa
  • muilla juomapakkauksilla 0,10 euroa.

Juomapakkausten verotus

Juomapakkausten verotuksesta huolehtii Verohallinto.

Palautusjärjestelmän ylläpitäjä saa Pirkanmaan ELY-keskukselta otteen tuottajarekisteristä ja toimittaa sen verovelvolliselle. Otteella verovelvollinen voi osoittaa Verohallinnolle, että pakkaus kuuluu hyväksyttyyn palautusjärjestelmään. Palautusjärjestelmään liittyvistä muutoksista on ilmoitettava viipymättä. Jos tiedot aiheuttavat muutoksia verotukseen, niitä sovelletaan tietojen toimittamista seuraavan kalenterikuukauden verotuksessa.

Seurantatietojen toimittaminen

Palautusjärjestelmän ylläpitäjän on toimitettava seurantatiedot Pirkanmaan ELY-keskukselle vuosittain 31.3. mennessä.

Raportointilomake löytyy linkistä "Seurantatietojen toimittaminen".

Usein kysyttyä

Mikä on toimiva palautusjärjestelmä?
Pakkausten palautusjärjestelmä, jonka Pirkanmaan ELY-keskus on jätelain 103 §:n mukaisesti hyväksynyt tuottajarekisteriin ja jossa pantti on vähintään asetuksen 2 §:n mukainen.

Paljonko veron määrä on?
Juomapakkausten veron määrä on 0,51 euroa litralta pakattua tuotetta.

Lisätietoja juomien ja pakkausten verotuksesta saa Verohallinnolta, linkki sivun oikealla palstalla.

Entä jos toimimme Ahvenanmaalla?
Ahvenanmaan maakunnalla on oma vastaava järjestelmänsä, johon Ahvenanmaalla toimivien tulee ilmoittautua. Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksyntä ei kata Ahvenanmaata. Lisätietoja Ahvenanmaan maakunnan juomapakkausten palautusjärjestelmiä koskevasta lainsäädännöstä ja menettelyistä saat linkistä sivun oikealla palstalla.

Riittääkö, että pakkaus kuuluu jonkun muun maan juomapakkausten palautusjärjestelmään?

Ei. Järjestelmän ylläpitäjäksi hakijan on osoitettava että järjestelmä täyttää myös Suomen lainsäädännön asettamat vaatimukset ja lisäksi raportoitava pyydetyt tiedot vuosittain.

Riittääkö pelkkä tuottajarekisteriote aina Verohallinnolle?
Ei. Verovelvollisen on lisäksi tarvittaessa pystyttävä osoittamaan tietyn pakkauksen kuuluminen hyväksyttyyn palautusjärjestelmään EAN-koodin tai muun pakkauksen yksilöivän tunnisteen avulla.

Julkaistu 27.8.2013 klo 11.31, päivitetty 18.3.2021 klo 15.46
Julkaisija: