Hyppää sisältöön

Akkujen ja paristojen tuottajavastuu

Kaikkia paristojen ja akkujen maahantuojia ja valmistajia koskee tuottajavastuu. Tuottajavastuu koskee myös ajoneuvojen ja sähkölaitteiden sisällä maahantuotuja paristoja ja akkuja. Vastuu perustuu jätelakiin (646/2011) ja valtioneuvoston asetukseen paristoista ja akuista (520/2014). Lainsäädännössä paristot ja akut jaetaan kolmeen luokkaan:

  • kannettaviin
  • ajoneuvoissa käytettäviin
  • teollisuusparistoihin ja akkuihin

Paristojen ja akkujen luokittelu (28.4.2015)

Varautuminen akkumarkkinoiden muutoksiin ja sen vaikutuksiin jätehuollossa -hanke 2019-2020 (pdf)

Kannettavat paristot ja akut

Kannettavia paristoja ja akkuja maahantuova tai valmistava yritys voi hoitaa tuottajavastuunsa liittymällä tuottajayhteisön jäseneksi. Hyväksyttyinä tuottajayhteisöinä toimivat Recser Oy ja ERP Finland ry. Liittymällä tuottajayhteisöön yritys siirtää tuottajavastuuvelvoitteensa tuottajayhteisön hoidettavaksi.

Akkuja ja paristoja myyvien kauppojen tulee ottaa maksutta vastaan kuluttajilta kaikki käytetyt kannettavat akut ja paristot. Kannettavien paristojen ja akkujen maahantuojat ja valmistajat vastaavat paristojen ja akkujen jätehuollosta ja sen kustannuksista kaupoista eteenpäin.Katso lisätietoja asiasta myyjän vastaanottovelvollisuus -sivulta.

Ajoneuvoparistot ja -akut

Ajoneuvoakkuja ja muita lyijypohjaisia akkuja maahantuova tai valmistava yritys voi hoitaa tuottajavastuun liittymällä tuottajayhteisö Akkukierrätys Pb Oy:n jäseneksi tai tekemällä hakemuksen tuottajarekisteriin.

Kannettavia litiumajoneuvoakkuja maahantuova tai valmistava yritys voi hoitaa tuottajavastuun liittymällä tuottajayhteisö Recser Oy:n jäseneksi tai tekemällä hakemuksen tuottajarekisteriin. Kannettavia litiumajoneuvoakkuja ovat muun muassa mopojen, moottoripyörien, mönkijöiden, skoottereiden ja päältä ajettavien ruohonleikkureiden käynnistysakut.

Isompien ajoneuvojen kuten autojen litiumajoneuvoakuille (ts. litiumpohjaisille käynnistysakuille) ei ole olemassa omaa tuottajayhteisöä, vaan yrityksen tulee hoitaa tuottajavastuunsa tekemällä hakemus Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin.

Tuottajarekisteriin voidaan hyväksyä yritys, joka perustaa kustannuksellaan ajoneuvoakuille maan kattavan keräysverkoston ja järjestää akkujen kierrätyksen ja muun jätehuollon.

Teollisuusparistot ja -akut

Sähköisten liikkumisvälineiden akut luokitellaan teollisuusakuiksi. Näihin kuuluvat muun muassa sähköpolkupyörissä, sähköpotkulaudoissa, sähköskoottereissa, sähkömoottoripyörissä sekä sähkö- ja hybridiautoissa käytettävät ajovoima-akut.

Suomessa on kolme tuottajayhteisöä, joiden toimialaan kuuluu myös teollisuusparistoja ja -akkuja. Hyväksytyt tuottajayhteisöt ovat seuraavat:

  • Akkukierrätys Pb Oy
  • Suomen Autokierrätys Oy
  • Recser Oy

Akkukierrätys Pb Oy toimii lyijypohjaisten teollisuusakkujen tuottajayhteisönä, Suomen Autokierrätys Oy toimii sähkö- ja hybridiajoneuvoissa käytettävien ajovoima-akkujen tuottajayhteisönä ja  Recser Oy on järjestänyt maanlaajuisen keräysverkoston käsin kannettaville teollisuusparistoille ja -akuille. Kyseisenlaisia akkuja on muun muassa sähköpolkupyörissä, sähköpotkulaudoissa ja leijulaudoissa käytettävät ajovoima-akut.

Myös isoja teollisuusakkuja maahantuovat ja valmistavat yritykset voivat liittyä tuottajajäseneksi Recser Oy:hyn. Tällöin tuottajayhteisö hoitaa lain vaatimat rekisteröitymis- ja raportointivelvollisuudet viranomaisille. Tuottajan tulee kuitenkin varmistua käytöstä poistettujen akkujen vastaanoton ja muun jätehuollon järjestämisestä jätelain mukaisesti. Recser Oy:n toimialueeseen eivät kuulu ajovoima-akut sähkö- ja hybridiautoissa tai sähkömoottoripyörissä, joissa akku on integroitu laitteeseen ja joissa akkuja ei ole tarkoitettu loppukäyttäjän itse irrotettavaksi missään vaiheessa.

Sähkömoottoripyörien ajovoima-akuille ei ole olemassa omaa tuottajayhteisöä. Kyseisten yritysten tulee hoitaa tuottajavastuunsa tekemällä hakemus Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin.

Pelkästään teollisuus- ja yritysprosesseihin ja teollisuuskäyttöön tarkoitettuja akkuja ja paristoja maahantuova ja valmistava yritys voi hoitaa tuottajavastuunsa tekemällä hakemuksen Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin.

Seurantatietojen toimittaminen

Akkujen ja paristojen maahantuojien ja valmistajien on toimitettava vuosittain edellisen vuoden seurantatiedot Pirkanmaan ELY-keskukseen. Vuonna 2020 seurantatiedot vuoden 2019 osalta on toimitettava kesäkuun loppuun mennessä. Seurantatietoina kerätään muun muassa markkinoille saatettujen, kerättyjen ja kierrätettyjen paristojen ja akkujen määrät.

Ohjeet seurantatietojen lähettämiseksi ja linkki aluehallinnon sähköiseen asiointipalveluun löytyvät sivun vasemman laidan linkistä Seurantatietojen toimittaminen.

Julkaistu 27.8.2013 klo 10.11, päivitetty 29.6.2020 klo 16.46
Julkaisija: