Akkujen ja paristojen tuottajavastuu

Tuottajavastuu koskee kaikkia paristoja ja akkuja, myös ajoneuvojen ja sähkölaitteiden sisällä maahantuotuja. Tuottajavastuussa ovat paristojen ja akkujen maahantuojat ja valmistajat.  Tuottajavastuu perustuu jätelakiin (646/2011) ja valtioneuvoston asetukseen paristoista ja akuista (520/2014).

Lainsäädännössä paristot ja akut jaetaan kolmeen luokkaan:

  • kannettaviin
  • ajoneuvoissa käytettäviin
  • teollisuusparistoihin ja akkuihin

Esimerkkejä kannettavista paristoista ovat AA- ja AAA-paristot sekä matkapuhelimissa, kannettavissa tietokoneissa, leluissa, johdottomissa työkaluissa ja sähköhammasharjoissa ja partakoneissa käytettävät akut ja paristot. Ajoneuvoakkuja ja -paristoja käytetään ajoneuvojen käynnistyksessä, sytytyksessä ja valaistuksessa. Teollisuusparistot ja -akut on suunniteltu yksinomaan teollisuus- tai ammattikäyttöön tai sähköajoneuvoihin.

Paristojen ja akkujen luokittelu (28.4.2015)

Tuottajavastuun hoitaminen

Yritys voi hoitaa tuottajavastuunsa joko liittymällä tuottajayhteisön jäseneksi, tekemällä itse hakemuksen tuottajarekisteriin tai perustamalla tuottajayhteisön yhdessä muiden tuottajien kanssa.

Kannettavat paristot ja akut

Kannettavia paristoja ja akkuja maahantuova tai valmistava yritys voi hoitaa tuottajavastuunsa liittymällä tuottajayhteisön jäseneksi. Hyväksyttyinä tuottajayhteisöinä toimivat Recser Oy ja ERP Finland ry. Liittymällä tuottajayhteisöön yritys siirtää tuottajavastuuvelvoitteensa tuottajayhteisön hoidettavaksi.

Akkuja ja paristoja myyvien kauppojen tulee ottaa maksutta vastaan kuluttajilta kaikki käytetyt kannettavat akut ja paristot. Kannettavien paristojen ja akkujen maahantuojat ja valmistajat vastaavat paristojen ja akkujen jätehuollosta ja sen kustannuksista kaupoista eteenpäin.

Ajoneuvoparistot ja -akut

Ajoneuvoakkuja ja muita lyijypohjaisia akkuja maahantuova tai valmistava yritys voi hoitaa tuottajavastuuvelvoitteensa liittymällä tuottajayhteisöksi hyväksytyn Akkukierrätys Pb Oy:n jäseneksi tai tekemällä hakemuksen tuottajarekisteriin hyväksymiseksi. Tuottajarekisteriin voidaan hyväksyä yritys, joka perustaa kustannuksellaan ajoneuvoakuille maan kattavan keräysverkoston ja järjestää akkujen kierrätyksen ja muun jätehuollon.

Teollisuusparistot ja -akut

Lyijypohjaisten teollisuusakkujen tuottajayhteisönä toimii Akkukierrätys Pb Oy ja sähkö- ja hybridiajoneuvoissa käytettävien ajovoima-akkujen tuottajayhteisöksi on hyväksytty marraskuussa 2018 Suomen Autokierrätys Oy. Muille teollisuusakuiksi ja -paristoiksi luokitelluille ei ole olemassa omaa tuottajayhteisöä, vaan yrityksen tulee hoitaa tuottajavastuunsa tekemällä hakemus Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin. Sähköisten liikkumisvälineiden akut luokitellaan teollisuusakuiksi. 

Seurantatietojen toimittaminen

Akkujen ja paristojen maahantuojien ja valmistajien on toimitettava vuosittain edellisen vuoden seurantatiedot Pirkanmaan ELY-keskukseen. Tiedot on toimitettava vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Seurantatietoina kerätään muun muassa markkinoille saatettujen, kerättyjen ja kierrätettyjen paristojen ja akkujen määrät.

Seurantatietolomake löytyy sivun vasemman laidan linkistä "Seurantatietojen toimittaminen".

Usein kysyttyä

Frequently Asked Questions on Directive 2006/66/EU on Batteries and Accumulators and Waste Batteries and Accumulators (Euroopan komissio, 2014)

Julkaistu 27.8.2013 klo 10.11, päivitetty 4.7.2019 klo 9.40
Julkaisija: