Lausuntopyyntö kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevan jätelain muuttamisesta

Uutinen 20.7.2020 klo 15.27

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevan jätelain 33 §:n muuttamisesta 21.8.2020 mennessä. Muutos sujuvoittaisi julkisten hankkijoiden työtä laissa säädetyn siirtymäajan päättyessä vuoden 2021 alussa. Niiden ei tarvitsisi selvittää markkinaehtoisen jätehuoltopalvelun saatavuutta digitaaliseen markkinapaikkaan Materiaalitoriin tehtävän tarjouspyynnön avulla, vaan tilanne voitaisiin selvittää nykyiseen tapaan julkaisemalla hankintailmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa.

Kunnan toissijaisella jätehuoltopalvelulla (TSV-palvelu) tarkoitetaan sitä, että kunta on velvollinen järjestämään muun kuin ensisijaiselle vastuulleen kuuluvan jätteen jätehuollon, jos jätteen haltija tätä pyytää yksityisen palvelun tarjoajan puuttuessa ja jos jäte soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään. Voimassa olevan jätelain mukaan yksityisen palvelutarjonnan saatavuus on selvitettävä ja markkinapuute osoitettava materiaalitori.fi-palvelusta ennen TSV-palvelun pyytämistä kunnalta. Säännöksellä on pyritty turvaamaan toimiva jätehuolto ja jätehuoltopalveluiden saatavuus kaikkialla sekä varmistamaan TSV-palvelun läpinäkyvyys ja kilpailuneutraliteetti julkisten ja yksityisten jätehuoltotoimijoiden välillä. Ilman ehdotettua muutosta Materiaalitorin käyttövelvoite tulisi koskemaan julkisiin hankintayksiköitä ensi vuoden alusta lukien.

Hilman avulla on mahdollista todentaa läpinäkyvästi markkinaehtoisen palvelutarjonnan puute: hankintailmoitukset ovat julkisia, tarjousten arviointiperusteet määritetty sekä tarjousten käsittely ja hankintapäätös perusteluineen dokumentoitu. Materiaalitorissa läpikäytävä vastaava menettely ei näin ollen olisi tarpeen. Ehdotetulla  muutoksella vältettäisiin peräkkäiset tai päällekkäiset menettelyt Materiaalitorissa ja Hilmassa. Halutessaan hankintayksikkö voisi kuitenkin tehdä tarjouspyynnön myös Materiaalitoriin.

Ehdotettu muutos on tarkoitus liittää osaksi laajaa jätelainsäädännön uudistusta. Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 21.8.2020 vastaamalla lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio, p. 0295 250 218, anna-maija.pajukallio@ym.fi